Osrednja vsebina
SI   EN  

Obvestilo

Zaradi umirjanja epidemiološke situacije so obiski pri bolnikih v Splošni bolnišnici Novo mesto zopet dovoljeni eni zdravi osebi na dan, za največ 15 minut, v času od 15. ure do 16. ure.
 
Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez akutnih infektivnih obolenj. Zaradi varnosti bolnikov je priporočljiva uporaba zaščitne maske. 
 
Preberi več
Ne prikazuj več

NORVEŠKI MEHANIZEM: SALOMON (2022-2024)Projekt SALOMON sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 393.971 EUR. Namen projekta je povečati ozaveščenost o bolj trajnostni mobilnosti ter spremeniti način potovanj.
 
Izvajanje 2022 – 2024
  • RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Slovenija
  • SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Slovenija
  • NORD UNIVERSITETE Business School, Road Traffic Division, Norveška

Opis projekta:

Projekt SALOMON naslavlja naslednje izzive vezane na neposredni učinek programa B.2.2. Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa in povezani rezultat programa B.2 Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti s katerimi se SB NM, kot ena od največjih regijskih zdravstvenih ustanov sooča:
  • izzivi obvladovanja prometnih tokov, izboljšano dostopnost do lokacije in varnost,
  • prometni izzivi s parkiranjem in vzdrževanjem parkirišč za zaposlene, bolnike in obiskovalce,
  • izzivi doseganja okolijskih zavez in zmanjšanja negativnih vplivov prometa okrog institucije na lokalno kolje (hrup, kakovost zraka, emisije toplogrednih plinov, zastoji, nesreče) ter povezano kakovost bivanja ter
  • izzivi vezani na skrb za zdravje zaposlenih, pacientov in obiskovalcev.
Z izdelavo mobilnostnega načrta za aktivno upravljanje trajnostne mobilnosti na »lastnem dvorišču« SB NM, promocijskimi kampanjami in izvedenimi ukrepi za povečanja povprečnega letnega porasta potovanj z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti na tem območju (npr. hoja, kolesarjenje, javni promet, sopotništvo) bo projekt vzpostavil koncept trajnostne mobilnosti, posebej prilagojen za večje zdravstvene ustanove (z različnimi ciljnimi skupinami) ter posledično spodbudil izdelavo primernih, inovativnih modelov upravljanja trajnostne, intermodalne mobilnosti za zdravstvene ustanove z visoko stopnjo ponovljivosti, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in onesnaževanje zraka, blažijo podnebne spremembe ter lajšajo življenje in privlačnost zadevnega okolja. 

Glavni cilj projekta je podpreti blaženje podnebnih sprememb in zmanjšati ranljivost nanj z izdelavo mobilnostnega načrta in pilotnega modela upravljanja trajnostne mobilnosti za SB NM, kot ena izmed centralnih lokacij v JV Sloveniji, ki predstavlja večji generator prometa (prispevek k Rezultatu B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti). S predlaganim ciljem projekta se spodbuja aktivna uporaba trajnostnih načinov dostopa na lokacijo SB NM (aktivno potovanje, e-vozila, sopotništvo ali javni prevoz) za zmanjšanje prihodov z osebnimi vozili in povezanega ogljičnega odtisa v prometu. Pri razvoju pilotnega mobilnostnega načrta upravljanja trajnostne mobilnosti za SB NM bomo gradili na Nacionalnih smernicah za pripravo mobilnostih načrtov za ustanove s celovitim pristopom, ki zajema kompleksnost integracije vseh vidikov mobilnosti njihovih ključnih deležnikov in gradi na uravnoteženem gospodarskem razvoju, socialne pravičnosti in kakovosti okolja (prispevek k neposrednemu učinku programa "Izdelan mobilnostni načrt za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa" z oznako B.2.2).

Ključni rezultati (outcomes) projekta SALOMON so:
  • Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti na lokaciji SB NM zaradi izdelave mobilnostnega načrta za upravljanje mobilnosti, ki temelji na prepoznavanje dejavnikov o izbiri prevoznega sredstva ključnih deležnikov z vedenjskega vidika. Povečano število deležnikov SB NM, ki dostopajo do lokacije z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti za 6% v primerjavi z letom pred začetkov izvedbe projektnih aktivnosti;
  • Večje število izvedenih prednostnih ukrepov iz mobilnostnega načrta za lokacijo SB NM (GoNM sistem za izposojo koles na lokaciji SB NM, tri polnilne postaje za električna vozila za zaposlene SB NM, IT orodje za prikaz in spremljanje potovalnih navad zaposlenih in pacientov SB NM);
  • Izboljšana učinkovitost informiranja in ozaveščanja zaposlenih in pacientov o priročnih in enostavnih alternativah trajnostne mobilnosti za 30% v primerjavi z letom pred začetkom izvedbe projektnih aktivnosti z uporabo ustreznih informacijskih kanalov in IT orodij.
Rezultati projekta tako prispevajo k doseganju rezultata programa B.2 in kazalnikov neposrednega učinka B.2.2 s povečanjem števila izdelanih mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti (B 2.2.1) na primer SB NM, s povečanjem števila izvedenih pilotnih aktivnosti iz mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti za lokacijo SBNM (B 2.2.2) in s povečanjem letnega porasta potovanj z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti na lokaciji SB BM za 6% (B2.2. Outcome 2). Rezultate bomo merili s kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami, kot so ankete, fokusne skupine in intervjuji (skupna raba trajnosnih oblik mobilnosti med ključnimi deležniki, vrednotenje števila zaposlenih, ki komutira med regijami na delovno mesto z lastnim vozilom), analiza podatkov zbranih v sistemu GoNM (število izposoj koles), sistemu Gremo na elektriko (število polnjenj) in v IT orodju (uporaba aplikacije), meritve kakovosti zraka, hrupa in števila nesreč v okolišu SB NM.


Projekt SALOMON sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 393.971 EUR. Namen projekta je povečati ozaveščenost o bolj trajnostni mobilnosti ter spremeniti način potovanj.
 
Activities are supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants
https://www.norwaygrants.si/

Kje se nahajam? DomovO bolnišniciStrokovna javnostProjektna pisarnaProjektiNORVEŠKI MEHANIZEM: SALOMON (2022-2024)
130let delovanja
385postelj
1200več kot 1200 zaposlenih
69%zasedenost postelj
166100obiskov letno v ambulantah
18227operacij letno
1200porodov letno
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE