Obiski danes
13:00 - 17:00

Javne objave


OBJAVA, 19.9.2017
 

NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice, za določen čas do 31.12.2018, po metodi neposredne pogodbe, za namen izvedbe investicije ''Ureditev parkirnih mest za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto", na naslednjih nepremičninah:
na delu parc. št. 656 k.o. 1483-Kandija (ID 2582933) v predvideni površini 40 m2 in<>-na delu parc. št. 659/6 k.o. 1483-Kandija (ID 6207998) v predvideni površini 4 m2.

7.12.2016 
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16), Splošna bolnišnica Novo mesto objavlja

NAMERO o ustanovitvi stvarne služnosti

za ureditev ter dostop in vzdrževanje dovozne ceste do parkirišča na parc.št. 631/1 k.o. 1483 - Kandija, po projektu UREDITEV PARKIRIŠČ NA OBMOČJU MED OBJEKTOM DOLENJSKIH LEKARN IN OBJEKTOM SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, na naslednjih nepremičninah, za čas 2 let, po metodi neposredne pogodbe:
  • parc. št. 632/1 (ID 1741877), parc.št. 627/1 (ID 3253950), parc.št. 628/0 (ID 2918332), vse k.o. 1483 - Kandija.

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki