Osrednja vsebina
SI   EN  

Obvestilo

Zaradi umirjanja epidemiološke situacije so obiski pri bolnikih v Splošni bolnišnici Novo mesto zopet dovoljeni eni zdravi osebi na dan, za največ 15 minut, v času od 15. ure do 16. ure.
 
Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez akutnih infektivnih obolenj. Zaradi varnosti bolnikov je priporočljiva uporaba zaščitne maske. 
 
Preberi več
Ne prikazuj več

Pravice in dolžnosti pacientov

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopke reševanja sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev podrobneje ureja Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/08 z dne 11.02.2008, in je na voljo na naslednji spletni strani Uradni list RS.

 • Pravice pacientov
  • ZPacP podrobneje ureja 14 pacientovih pravic:  
  • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
  • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
  • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
  • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
  • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
  • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
  • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
  • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
  • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
  • pravica do drugega mnenja,
  • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
  • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
  • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
  • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Dolžnosti pacientov
 • ZPacP določa, da je pacient za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:
  • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
  • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
  • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
  • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
  • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
  • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
  • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.
 • Kršitve pacientovih pravic
 • Postopek za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic

  V Splošni bolnišnici Novo mesto si prizadevamo, da se vsi nesporazumi, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo in se izražajo kot nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali kot nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca, poskušajo reševati takoj na posameznem oddelku, specialistični ambulanti ali drugi organizacijski enoti bolnišnice.

  V kolikor nesporazuma ni mogoče rešiti na ravni oddelka, specialistične ambulante ali druge organizacijske enote, lahko zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi izvajalca zdravstvene storitve pisno na obrazcu  ali ustno na zapisnik.  


  V Splošni bolnišnici Novo mesto je pristojna oseba za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:
  • Zdenka Kralj, univ.dipl.prav., pravna služba Splošne bolnišnice Novo mesto, T: 07/39 16 117, e pošta: zdenka.kralj@sb-nm.si

  Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati naslednje podatke: osebno ime, naslov, kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih, čas in kraj domnevne kršitve, morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

  Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

  Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve.

  Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

  Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

  Postopek za 2. obravnavo kršitve pacientovih pravic

  V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami ZPacP.
 • Zastopniki pacientovih pravic
 • Osnovna naloga zastopnika pacientovih pravic je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

  Zastopniki pacientovih pravic

Kje se nahajam? DomovPacienti in obiskovalciPravice in dolžnosti pacientov
130let delovanja
385postelj
1200več kot 1200 zaposlenih
69%zasedenost postelj
166100obiskov letno v ambulantah
18227operacij letno
1200porodov letno
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE