Poslanstvo, vizija, vrednote

Kakovostna, dostopna in varna zdravstvena oskrba prebivalstva temelji na vzpostavitvi nenehnega sistema izboljševanja kakovosti in varnosti, kar za zdravstvene strokovnjake pomeni osredotočanje na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave, sledenje najboljšim praksam, merjenje procesov dela in doseganje ter preseganje standardov zdravstvene oskrbe.

 
Splošna bolnišnica  Novo mesto je močno vpeta v regijsko okolje in sodeluje ter se povezuje z drugimi zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi in državnimi inštitucijami ter s civilno družbo. Je družbeno odgovorna ustanova zavezana rasti in strokovnemu ter tehnološkemu razvoju, s ciljem zagotavljati visoko kvalitetne, dostopne in varne zdravstvene storitve prebivalcem. Bolnišnica sledi zdravstvenim potrebam prebivalstva in zanje razvija zdravstvene dejavnosti vrhunske kakovosti. Pri tem skrbi in spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih, razvoj sodobnih tehnologij in opreme.

V Splošni bolnišnici Novo mesto organizacijska kultura temelji na sodelovanju, interdisciplinarnosti, inovativnosti, profesionalnosti, dostopnosti, pravičnosti in spoštovanju posameznika. Bolnišnica kot učna baza je učna bolnišnica za študente medicinske in zdravstvene fakultete ter dijake srednjih šol. Strokovnjaki kot mentorji sodelujejo v procesu izobraževanja študentov in dijakov.

Splošna bolnišnica  Novo mesto bo postala ena najboljših regijskih bolnišnic v Sloveniji, ki bo zagotavljala kakovostno, pravočasno in varno zdravstveno oskrbo na bolnišnični ravni, s katero bodo uporabniki zadovoljni. Permanentna in osrednja naloga ter dolžnost vseh zaposlenih v bolnišnici, je skrb za nenehno večanje zadovoljstva pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice.

Sistem uvajanja kakovosti in varnosti je nepretrgan proces. Politika kakovosti je vgrajena v vse procese dela v bolnišnici. Vsi zaposleni v Splošni bolnišnici  Novo mesto razumejo in uresničuje svojo osebno vlogo pri zagotavljanju kakovostne in varne oskrbe. Pričakovanja uporabnikov si prizadevamo uresničiti na način, ki hkrati pomeni zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici, ustanovitelja, zdravstvenih zavarovalnic, dobaviteljev ter javnosti.

Bolnišnica deluje skladno z zahtevami več mednarodnih standardov in s tem dokazuje, da delovanje procesov v bolnišnici obvladuje in nenehno izboljšuje.

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

Dekorativni element

Dekorativni element

394
postelj
22.716
bolnikov
71,09 %
zasedenost postelj
4,34 dneva
povprečna ležalna doba
157.159
obiskov
16.457
operacij
1180
porodov
© Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
Dekorativni element
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti