Obiski danes
14:30 - 17:00

Poslanstvo, vizija, vrednote

Kakovostna, dostopna in varna zdravstvena oskrba prebivalstva temelji na vzpostavitvi nenehnega sistema izboljševanja kakovosti in varnosti, kar za zdravstvene strokovnjake pomeni osredotočanje na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave, sledenje najboljšim praksam, merjenje procesov dela in doseganje ter preseganje standardov zdravstvene oskrbe.

Dejavnost Splošna bolnišnice Novo mesto kot javnega zavoda na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva  obsega:
  • v okviru specialistične ambulantne dejavnosti: poglobljeno diagnostiko, zdravljenje bolezni ali bolezenskih stanj ter izvajanje ambulantne rehabilitacije,
  • v okviru specialistične bolnišnične dejavnosti: poglobljeno diagnostiko, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, zdravstveno nego, nastanitev in prehrano v SB Novo mesto.
Splošna bolnišnica  Novo mesto je močno vpeta v regijsko okolje in sodeluje ter se povezuje z drugimi zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi in državnimi inštitucijami ter s civilno družbo. Je družbeno odgovorna ustanova zavezana rasti in strokovnemu ter tehnološkemu razvoju, s ciljem zagotavljati visoko kvalitetne, dostopne in varne zdravstvene storitve prebivalcem. Bolnišnica sledi zdravstvenim potrebam prebivalstva in zanje razvija zdravstvene dejavnosti vrhunske kakovosti. Pri tem skrbi in spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih, razvoj sodobnih tehnologij in opreme.

V Splošni bolnišnici Novo mesto organizacijska kultura temelji na sodelovanju, interdisciplinarnosti, inovativnosti, profesionalnosti, dostopnosti, pravičnosti in spoštovanju posameznika. Bolnišnica kot učna baza je učna bolnišnica za študente medicinske in zdravstvene fakultete ter dijake srednjih šol. Strokovnjaki kot mentorji sodelujejo v procesu izobraževanja študentov in dijakov.

Splošna bolnišnica  Novo mesto bo postala ena najboljših regijskih bolnišnic v Sloveniji, ki bo zagotavljala kakovostno, pravočasno in varno zdravstveno oskrbo na bolnišnični ravni, s katero bodo uporabniki zadovoljni. Permanentna in osrednja naloga ter dolžnost vseh zaposlenih v bolnišnici, je skrb za nenehno večanje zadovoljstva pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice.

Sistem uvajanja kakovosti je nepretrgan proces.  Zaposleni v bolnišnici bomo vztrajali do popolne zadovoljitve svojih uporabnikov. Pričakovanja uporabnikov si prizadevamo uresničiti na način, ki hkrati pomeni zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici, ustanovitelja, zdravstvenih zavarovalnic, dobaviteljev ter javnosti.

Politika kakovosti je vgrajena v vse procese dela v bolnišnici.  Vsi  zaposleni v Splošni bolnišnici  Novo mesto razumejo in uresničuje svojo osebno vlogo pri zagotavljanju kakovostne in varne oskrbe.

Bolnišnica deluje skladno z zahtevami več mednarodnih standardov in s tem dokazuje, da  delovanje procesov v bolnišnici obvladuje in nenehno izboljšuje.

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki