Poslanstvo, vizija, vrednote

Kakovostna, dostopna in varna zdravstvena oskrba prebivalstva temelji na vzpostavitvi nenehnega sistema izboljševanja kakovosti in varnosti, kar za zdravstvene strokovnjake pomeni osredotočanje na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave, sledenje najboljšim praksam, merjenje procesov dela in doseganje ter preseganje standardov zdravstvene oskrbe.

Dejavnost Splošna bolnišnice Novo mesto kot javnega zavoda na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva  obsega:
  • v okviru specialistične ambulantne dejavnosti: poglobljeno diagnostiko, zdravljenje bolezni ali bolezenskih stanj ter izvajanje ambulantne rehabilitacije,
  • v okviru specialistične bolnišnične dejavnosti: poglobljeno diagnostiko, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, zdravstveno nego, nastanitev in prehrano v SB Novo mesto.
Splošna bolnišnica  Novo mesto je močno vpeta v regijsko okolje in sodeluje ter se povezuje z drugimi zdravstvenimi ustanovami, lokalnimi in državnimi inštitucijami ter s civilno družbo. Je družbeno odgovorna ustanova zavezana rasti in strokovnemu ter tehnološkemu razvoju, s ciljem zagotavljati visoko kvalitetne, dostopne in varne zdravstvene storitve prebivalcem. Bolnišnica sledi zdravstvenim potrebam prebivalstva in zanje razvija zdravstvene dejavnosti vrhunske kakovosti. Pri tem skrbi in spodbuja strokovni in osebni razvoj zaposlenih, razvoj sodobnih tehnologij in opreme.

V Splošni bolnišnici Novo mesto organizacijska kultura temelji na sodelovanju, interdisciplinarnosti, inovativnosti, profesionalnosti, dostopnosti, pravičnosti in spoštovanju posameznika. Bolnišnica kot učna baza je učna bolnišnica za študente medicinske in zdravstvene fakultete ter dijake srednjih šol. Strokovnjaki kot mentorji sodelujejo v procesu izobraževanja študentov in dijakov.

Splošna bolnišnica  Novo mesto bo postala ena najboljših regijskih bolnišnic v Sloveniji, ki bo zagotavljala kakovostno, pravočasno in varno zdravstveno oskrbo na bolnišnični ravni, s katero bodo uporabniki zadovoljni. Permanentna in osrednja naloga ter dolžnost vseh zaposlenih v bolnišnici, je skrb za nenehno večanje zadovoljstva pacientov in svojcev s storitvami bolnišnice.

Sistem uvajanja kakovosti je nepretrgan proces.  Zaposleni v bolnišnici bomo vztrajali do popolne zadovoljitve svojih uporabnikov. Pričakovanja uporabnikov si prizadevamo uresničiti na način, ki hkrati pomeni zadovoljstvo zaposlenih v bolnišnici, ustanovitelja, zdravstvenih zavarovalnic, dobaviteljev ter javnosti.

Politika kakovosti je vgrajena v vse procese dela v bolnišnici.  Vsi  zaposleni v Splošni bolnišnici  Novo mesto razumejo in uresničuje svojo osebno vlogo pri zagotavljanju kakovostne in varne oskrbe.

Bolnišnica deluje skladno z zahtevami več mednarodnih standardov in s tem dokazuje, da  delovanje procesov v bolnišnici obvladuje in nenehno izboljšuje.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.