Hišni red Splošne bolnišnice Novo mesto

SPREJEM IN ODPUST PACIENTOV

Pacient za sprejem v bolnišnico potrebuje:
  • napotnico svojega osebnega zdravnika in
  • kartico zdravstvenega zavarovanja.
Ob sprejemu v bolnišnico se priporoča, da pacient ne nosi s sabo večjih količin denarja in dragocenih stvari. Če z njimi razpolaga, jih lahko preda zdravstvenemu  delavcu, ki bo poskrbel za varno hrambo. Za predmete, ki niso bili dani v hrambo, bolnišnica ne odgovarja.

Ob odpustu pacient prejme odpustno pismo, ki je namenjeno pacientu in osebnemu zdravniku.

Pacient se naroči na specialistične preglede in diagnostične preiskave: osebno v sprejemnih ambulantah, telefonično, po pošti ali prek spletne strani.

INFORMACIJE O PACIENTU

Informacije o poteku diagnostike in zdravljenju pacienta daje zdravnik. Informacije po telefonu so dovoljene le v nujnih primerih v dogovoru z zdravnikom. Po 16. uri in nočnem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih se informacij ne daje, razen ob poslabšanju zdravstvenega stanja pacienta.

GIBANJE PO BOLNIŠNICI

Pacient, sprejet v bolnišnico, se lahko giba po bolniški sobi oziroma po oddelku, na katerega je  sprejet. Izjemoma se lahko giba po drugih prostorih bolnišnice v dogovoru z zdravstvenim delavcev na oddelku, izven bolnišnice pa le s privolitvijo zdravnika.

Pacient, ki obišče specialistično ambulanto, se lahko giba v prostorih, kjer se nahajajo specialistične ambulante ali v drugih prostorih bolnišnice, če je tja napoten.

V primeru neprimernega obnašanja obiskovalcev in neupoštevanja navodil zaposlenih se o tem obvesti osebo, pristojno za varovanje.

Pri gibanju in zadrževanju v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok.


 

OBISKOVALCI

Obveščamo vas, da so z dnem 7. 7. 2021 obiski hospitaliziranih pacientov v Splošni bolnišnici Novo mesto, ponovno dovoljeni, vendar z upoštevanjem sledečih podrobnosti več...

 

RED V BOLNIŠNICI

V bolnišnici se skrbi za red in čistočo.
Pred vstopom v bolniško sobo in ob zapuščanju le-te se razkuži roke po navodilu, ki je ob razkužilu.

Bolnišnični dan poteka na naslednji način:
  • 7.30  –   8.30 - zajtrk
  • 12.30 –  13.30 - kosilo
  • 17.30 –  18.30 - večerja
  • 22.00  –   6.00 - nočni počitek.
V bolnišnici je na voljo tudi brezžično omrežje, ki ga na podlagi dovoljenega dostopa lahko uporabljajo zaposleni in pacienti, ki so sprejeti v bolnišnico. Prinašanje in pitje alkoholnih pijač ter kajenje v bolnišnici in zunaj nje ni dovoljeno.
V bolnišnici je dovoljena duhovna oskrba, zato se lahko pacienti ali najbližji sorodniki pacienta o njej dogovorijo z zdravstvenim delavcem na oddelku, na voljo pa je tudi kapelica v kletnih prostorih stavbe kirurškega oddelka.
Živali v bolnišnici niso dovoljene, razen če gre za psa vodiča slepih ali če to dovoli direktor.

VHODI V BOLNIŠNICO

Vhod v urgentni center je odprt neprekinjeno 24 ur, ostali vhodi so zaprti med 22. in 5. 30 uro.

VAROVANJE

Za varovanje premoženja in oseb v bolnišnici se uporablja fizično varovanje in videonadzor s slikovnim snemanjem. 

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

Dekorativni element

Dekorativni element

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
© Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
Dekorativni element
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti