Hišni red Splošne bolnišnice Novo mesto

SPREJEM IN ODPUST PACIENTOV

Pacient za sprejem v bolnišnico potrebuje:
  • napotnico svojega osebnega zdravnika in
  • kartico zdravstvenega zavarovanja.
Ob sprejemu v bolnišnico se priporoča, da pacient ne nosi s sabo večjih količin denarja in dragocenih stvari. Če z njimi razpolaga, jih lahko preda zdravstvenemu  delavcu, ki bo poskrbel za varno hrambo. Za predmete, ki niso bili dani v hrambo, bolnišnica ne odgovarja.

Ob odpustu pacient prejme odpustno pismo, ki je namenjeno pacientu in osebnemu zdravniku.

Pacient se naroči na specialistične preglede in diagnostične preiskave: osebno v sprejemnih ambulantah, telefonično, po pošti ali prek spletne strani.

INFORMACIJE O PACIENTU

Informacije o poteku diagnostike in zdravljenju pacienta daje zdravnik. Informacije po telefonu so dovoljene le v nujnih primerih v dogovoru z zdravnikom. Po 16. uri in nočnem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih se informacij ne daje, razen ob poslabšanju zdravstvenega stanja pacienta.

GIBANJE PO BOLNIŠNICI

Pacient, sprejet v bolnišnico, se lahko giba po bolniški sobi oziroma po oddelku, na katerega je  sprejet. Izjemoma se lahko giba po drugih prostorih bolnišnice v dogovoru z zdravstvenim delavcev na oddelku, izven bolnišnice pa le s privolitvijo zdravnika.

Pacient, ki obišče specialistično ambulanto, se lahko giba v prostorih, kjer se nahajajo specialistične ambulante ali v drugih prostorih bolnišnice, če je tja napoten.

V primeru neprimernega obnašanja obiskovalcev in neupoštevanja navodil zaposlenih se o tem obvesti osebo, pristojno za varovanje.
 

RED V BOLNIŠNICI

V bolnišnici se skrbi za red in čistočo.

Pred vstopom v bolniško sobo in ob zapuščanju le-te se razkuži roke po navodilu, ki je ob razkužilu.

Bolnišnični dan poteka na naslednji način:
  • 7.30  –   8.30 - zajtrk
  • 12.30 –  13.30 - kosilo
  • 17.30 –  18.30 - večerja
  • 22.00  –   6.00 - nočni počitek.
V bolnišnici je na voljo tudi brezžično omrežje, ki ga na podlagi dovoljenega dostopa lahko uporabljajo zaposleni in pacienti, ki so sprejeti v bolnišnico. Prinašanje in pitje alkoholnih pijač ter kajenje v bolnišnici in zunaj nje ni dovoljeno.
V bolnišnici je dovoljena duhovna oskrba, zato se lahko pacienti ali najbližji sorodniki pacienta o njej dogovorijo z zdravstvenim delavcem na oddelku, na voljo pa je tudi kapelica v kletnih prostorih stavbe kirurškega oddelka.
Živali v bolnišnici niso dovoljene, razen če gre za psa vodiča slepih ali če to dovoli direktor.

VHODI V BOLNIŠNICO

Vhod v urgentni center je odprt neprekinjeno 24 ur, ostali vhodi so zaprti med 22. in 5. 30 uro.

VAROVANJE

Za varovanje premoženja in oseb v bolnišnici se uporablja fizično varovanje in videonadzor s slikovnim snemanjem. 

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

Dekorativni element

Dekorativni element

394
postelj
22.716
bolnikov
71,09 %
zasedenost postelj
4,34 dneva
povprečna ležalna doba
157.159
obiskov
16.457
operacij
1180
porodov
© Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
Dekorativni element
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti