Zgodovina

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo mesto je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije 11. februarja 1993, in sicer za opravljanje specialistično-ambulantne, bolnišnične in lekarniške dejavnosti ter za opravljanje gospodarskih dejavnosti kot pomožnih dejavnosti.

Začetki bolnišnice

Začetki bolnišnice v Novem mestu segajo v leto 1894, ko je bila v Kandiji pri Novem mestu 1. januarja 1894. leta odprta moška bolnišnica z 22 posteljami. Z dozidavo nove stavbe junija 1898 je bolnišnica dobila dodatnih 80 postelj. Leta 1908 je bila zgrajena stavba na levem bregu reke Krke, kjer je nastala ženska bolnišnica s 66 posteljami, pozneje povečana na 100 postelj. Naslednja večja pridobitev bolnišnice je sledila šele po vojni, ko je bil v gradu Kamen decembra 1953 odprt pljučni oddelek s 93 posteljami. Od leta 1954 do 1961 je bilo opravljenih več adaptacij obstoječih stavb, v katerih so se poleg internistike, kirurgije in ginekologije razvile še druge dejavnosti, kot so transfuziologija, rentgenologija, laboratorijska in lekarniška dejavnost, kuhinja in pralnica. V teh letih je bil zgrajen tudi podzemni hodnik med stavbama na desnem bregu reke Krke.

Nova stavba namenjena rehabilitaciji

V letih od 1958 do 1959 je bila zgrajena nova stavba poleg ženske bolnišnice, ki je bila namenjena rehabilitaciji in je imela 40 postelj. Konec leta 1961 je imela bolnišnica v Novem mestu 436 postelj.

Zelo veliko je bolnišnica pridobila 7. aprila 1965, ko je bil dograjen prvi del stavbe za kirurgijo, kjer sta našla mesto še pediatrični in radiološki oddelek. Z dokončanjem nove kirurške stavbe 25. novembra 1971 je bolnišnica dobila možnost za okulistično, dermatološko in nevrološko dejavnost, svoje nove prostore pa so dobili tudi otroški oddelek, transfuziologija in patologija.

V času od 1977 do 1979 je bolnišnico dobila nove stavbe za kuhinjo, kotlovnico in pralnico ter podzemni vezni hodnik, ki povezuje vse stavbe bolnišnice, vključno z objektom Zdravstvenega doma Novo mesto, ki je v neposredni bližini.

Nova stavba porodnišnice in oddelka za otorinolaringologijo

Glede na to, da je 100 let stara stavba na levem bregu reke Krke, zgrajena kot ženska bolnišnica, odslužila svojemu namenu, je bila delno s samoprispevki občanov leta 1997 zgrajena nova stavba (porodnišnica in oddelek za otorinolaringologijo).

S preselitvijo porodnišnice in ginekologije ter otorinolaringološke dejavnosti smo združili vso bolnišnično dejavnost v skupnem kompleksu. Podroben pregled razvoja Splošne bolnišnice Novo mesto je opisan v knjigi, ki je bila izdana ob njeni 100-letnici.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.