Obiski danes
13:00 - 17:00

RAZISKOVALNA DEJAVNOST


1. ORGANIZIRANOST
SB Novo mesto je po sklepu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 19.2.2018 vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij, pod številko 3824. Po šifrantu ARRS so bile za SB Novo mesto registrirane raziskovalne dejavnosti:
Medicina (3),
Nevrobiologija (3.03),
Reprodukcija človeka (3.05),
Srce in ožilje (3.06),
Metabolne in hormonske motnje (3.07),
Javno zdravstvo (3.08) in
Biotehnika (4).Po Evropski klasifikaciji raziskovalne dejavnosti (CERIF-CERCS) pa so bile registrirane raziskovalne dejavnosti:
Medicina (B 007: vsa področja) in
Agronomija (B 006; podskupina Prehrana B 420). 

2. NAMEN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Raziskovalno delo na področju medicine obsega razvojne dejavnosti, ki se izvajajo sistematično z namenom, da se poveča obseg znanja zaposlenih, razvoj medicine in prenos znanstvenih dosežkov v vsakdanjo prakso. Slednje omogoča dvig kakovosti zdravstvene obravnave.

Raziskovalne in razvojne dejavnosti raziskovalcem v raziskovalni skupini omogočajo vključenost v mednarodne in/ali nacionalne raziskovalne projekte ter s tem sodelovanje z raziskovalnimi instituti, fakultetami in univerzitetnimi klinikami.
V sklop raziskovalnega delovanja SB Novo mesto se štejejo tudi raziskave podiplomskih študentov.
 
3. CILJI RAZISKOVALNE SKUPINE

Cilji raziskovalne skupine so bili oblikovani konec leta 2017. Vključujejo sledeče aktivnosti:
 • povečati število raziskovalcev z urejeno bibliografijo,
 • povečati število citatov,
 • skrb za načrtovano prijavljanje na razpise in pozive ARRS,
 • povečati število aplikativnih študij in raziskovalnih projektov,
 • nadaljevati že začeto delo v sklopu različnih projektov.
Poleg temeljnih ciljev, so cilji raziskovalne skupine še:
 • spodbujanje zaposlenih k vključevanju v raziskovalno skupino skladno z izpolnjenimi zahtevami/kriteriji za pridobitev naziva raziskovalca,
 • vodenje postopkov za pridobitev nazivov raziskovalcev za zaposlene v SB Novo mesto:
 • skladno s pravilnikom o izvolitvi raziskovalcev v raziskovalni naziv (interni akt),
 • skladno s pogoj za pridobitev naziva (ARRS),
 • ureditev in sistematično evidentiranje raziskovalnih aktivnosti zaposlenih v bolnišnici,
 • oblikovanje pravilnika o delovanju raziskovalne pisarne in s tem posredno okrepiti sodelovanje med raziskovalno pisarno, knjižnico, kadrovsko službo in pravno službo SB Novo mesto,
 • pomoč raziskovalcev pri pripravi razpisnih dokumentacij – prijav na EU/nacionalne projekte,
 • evidentiranje raziskovalcev v kadrovski službi,
 • sistematično, centralno vodenje vseh aplikativnih in raziskovalnih projektov.
Raziskovalno delo je vrhunsko klinično delo in je kazalnik strokovne uspešnosti ustanove.
 
4. USPEŠNOST RAZISKOVALNE SKUPINE

Uspešnost raziskovalne skupine se ocenjuje glede na bibliografske enote oziroma članke in povzetke, ki so po ARRS tipologiji razvrščeni v izvirne znanstvene članke (1.01), pregledne članke (1.02), kratke znanstvene članke (1.03), strokovne članke (1.04), vabljena predavanja (1.07), znanstvene prispevke (1.08), objavljene strokovne prispevke na konferencah (1.09), objavljene povzetke vabljenih predavanj na konferencah (1.10), objavljene povzetke znanstvenih prispevkov na konferencah (1.12), objavljene povzetke strokovnih prispevkov na konferencah (1.13) in strokovne monografije (2.02).
 
5. PRIJAVA/REGISTRACIJA ZAPOSLENIH V SKUPINO PROJEKTNE-RAZISKOVALNE PISARNE

- Pravilnik o izvolitvi raziskovalcev v raziskovalni naziv v SB Novo mesto (priloga)
- Vloga za izvolitev v raziskovalni naziv (priloga)
Kontakti:
Projektno - raziskovalna pisarna:  mag. Ljubinka POČRVINA: 07/39-16-136, ljubinka.pocrvina@sb-nm.si.
Pravna služba: Branka Stražišar: 07/39-16-128,  branka.strazisar@sb-nm.si.
Knjižnica: Violeta Stojkovski (sodelovanje pri evidentiranju bibliografskih enot): 07/39-16-677,  knjiznica@sb-nm.si.


 
 
 Pravilnik o izvolitvi raziskovalcev v raziskovalni naziv v Splošni bolnišnici Novo mesto

 

Projekti


Cross health

Joint Action CHRODIS PLUS
                                                                                                            

 

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki