Osrednja vsebina
SI   EN  

Obvestilo

Zaradi beleženja vse večjega števila respiratornih okužb na več oddelkih v bolnišnici obiski začasno pri pacientih v bolnišnici niso dovoljeni. Dovoljeni so samo pri kritično bolnih pacientih z dovolilnico lečečega zdravnika.
 
Izjema sta Oddelek za ginekologijo in porodništvo ter Oddelek za pediatrijo.
 
Preberi več
Ne prikazuj več

Publikacije

 • 2021
 • Z raziskovalnega področja predstavljamo nekaj statističnih podatkov za obdobje od 01.01 2021 do 31.12.2021:

  Objavljeni izvirni znanstveni članki (1.01) v letu 2021:

  1. Prognostic value of a combination of circulating biomarkers in critically ill patients with traumatic brain injury eresults from the European CREACTIVE study, avtorji Primoz Gradisek ... [et al.]
  (Primoz Gradisek, Greta Carrara, Luca Antiga, Barbara Bottazzi, Arturo Chieregato, Akos Csomos, Enrico Fainardi, Suada Filekovic, Joanne Fleming, Andreas Hadjisavvas, Rafael Kaps, Theodoros Kyprianou, Roberto Latini, Isaac Lazar, Serge Masson, Malgorzata Mikaszewska-Sokolewich, Deborah Novelli, Giulia Paci, Nektaria Xirouchaki, Elisa Zanier, Giovanni Nattino, Guido Bertolini)

  2. Development of a model of integration for complex chronic conditions across levels of healthcare and the community in Novo mesto, Slovenia, avtorji Denis Oprešnik ... [et al.]
  (Denis Oprešnik, Milivoj PiletiČ, Mila Mršić, Sabina Klemenčič and Ljubinka Počrvina)
   
  Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08) -2021:

  1.  Medgeneracijsko sodelovanje med mentorjem in študentom, [Intergenerational cooperation in the mentor-student relationship], Simona Cimermančič

  2. Ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje padcev pacientov v teoriji in praksi, Andreja Gradišek

  3. Debelost in prekomerna telesna teža odraslih Slovencev ter zdravstvena vzgoja, E-vir, Drita  Mustafai

  4. Nasilje nad zdravstvenimi delavci ,E - vir, avtorji Drita Mustafai, Simona Matkovič
   
  Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) - (1.10) - 2021:

  1. Zdravstveni učinki prehranske obravnave pri uporabnikih doma za starejše na trajni sondni prehrani, Elektronski vir, Health effects of nutritional treatment at residents in nursing home on permanent tube feeding, avtorji Irena Hren, Katarina Rakuša
   
  2. Elaborat, predštudija, študija - (2.13) - 2021:

  Klinični primer bolnice z neovaskularno starostno degeneracijo makule, Elektronski vir, Barbara Tratnik Jakljič.

  Zavedamo se, da je raziskovalno delo, vrhunsko klinično delo in je kazalnik strokovne uspešnosti ustanove. S tega vidika se veselimo novih raziskovalnih nazivov in novih prijav na mednarodnih razpisih.

  Kot učna ustanova smo dostopni vsem izobraževalnim inštitucijami v državi. Na osnovi izvedene evalvacije dosedanjega dela in izboljšav, smo v letošnjem letu pripravili e obrazec za oddajo vloge za izvajanje raziskave v naši ustanovi, dostopno na povezavi:  Vloga za izdajo soglasja za izvedbo raziskovanja
 • 2022
 • Z raziskovalnega področja predstavljamo nekaj statističnih podatkov za obdobje od 01.01 2022 do 31.12.2022:

  1.01 - izvirni znanstveni članek:
   
  1. Visual outcomes in patients with diabetic macular edema treated with dexamethasone Implant in routine clinical practice, Elektronski vir, Ishod vidne oštrine u bolesnika s dijabetičkim makularnim edemom liječenim implantatom deksametazona u rutinskoj kliničkoj praksi, Mojca Urbančič, Ivana Gardašević Topčić, Katja Matović
   
  2. Electronic counting of used swabs in the operating room – trial use of the "SC Smart Cart" device in General Hospital Novo mesto, Elektronski vir, Zoran Preveden, Lovro Bobic, Klemen Bedencic

  1.04 - strokovni članek:

  1. Z ozaveščanjem do pravočasne diagnoze in zdravljenja, Ivana Gardašević Topčić

  2. 16. kongres Evropskega seksološkega združenja eporočila s strokovnih srečanj, Irena Rahne Otorepec, Gabrijela Simetinger

  1.07 - objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje):

  1. Presejanje pripadnic skupin LBTI+ (lezbijk, transspolnih, interspolnih in drugih) za raka materničnega vratu, Elektronski vir, Gabrijela Simetinger

  1.08 - objavljeni znanstveni prispevek na konferenci:

  1. Spolna identiteta, Sexual identity, Gabrijela Simetinger

  2. Opolnomočenje medicinskih sester v urgentni dejavnosti o pomenu supervizije, Elektronski vir, Simona Matkovič, Drita Mustafai

  3. Primerjava blokade zgornjega debla (trunkusa) brahialnega pleteža z interskalenim blokom pri operaciji ramenskega obroča v budnem stanju dSuperior trunk block vs interscalene block for awake shoulder surgery, avtorja Silva Ostojić Kapš in Borut Gostiša

  4. Za ohranjanje zdravja je pomembna tudi uravnotežena prehrana, Irena Hren, Anja Mrhar

  5. Nefarmakološki ukrepi za zdravljenje simptomov pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov, Irena Hren, Darija Mateja Strah

  1.09 - objavljeni strokovni prispevek na konferenci:

  1. Dietetski pristopi k zdravljenju simptomov pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov, Irena Hren

  2. Vpliv svetlobe na delo v operacijski dvorani, Ivana Kopčić

  1.12 - objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci:

  1. Razumevanje kakovosti integrirane zdravstvene oskrbe starostnika v primarnem okolju bElektronski vir, Understanding the quality of integrated health care for the elderly in the primary care setting, Jožica Kralj, Stanislava Majerle

  2. The use of coitus interrupus in slovenian women, Elektronski vir, Simetinger, G.

  3. Pediatrična populacija – najbolj ranljiva skupina svetovnega prebivalstva, Danijela Furlan

  4. IgE alergije in prikaz kliničnih primerov alergij pri otrocih, Tadeja Dežman

  5. Koronavirusna bolezen (covid-19) pri otrocih, Tatjana Pavlin

  6. Videolaringoskopsko asistirana fiberoptična endotrahealna intubacija dVideolaryngoscope assisted fiberoptic endotracheal intubation, avtorja Janez Dolinar, Nenad Mioč

  7. Aksilarni blok za razrešitev hudega spazma radialne arterije dAxillary nerve block as rescue treatement of severe radial artery spasm, avtorici Silva Ostojić-Kapš, Manja Žnider

  8. Case report: psychosexual conjoint therapy of a woman with thyroid cancer, sexual problems and partnership dissatisfaction, Gabrijela Simetinger, Irena Rahne Otorepec

  1.13 - objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci:

  1. Nabava zaščitne opreme v času epidemije - izzivi in izbira pravega postopka, Stanislava Majerle, Barbara Slak Turk

  2. Izzivi in priložnosti - prikaz operativnega izvajanja postopkov javnih naročil v Splošni bolnišnici Novo mesto z vidika odgovornih oseb, Stanislava Majerle, Barbara Slak Turk

  3. Spolno zdravje, Gabrijela Simetinger

  1.16 - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji:

  1. Ginekološko-seksološka obravnava vaginizma v Splošni bolnišnici Novo mesto, Gynecological and sexological approach to vaginismus at the Novo mesto General hospital, Gabrijela Simetinger

  1.22 - intervju:

  1. Bistvo spolnosti je užitek, Elektronski vir, avtor Tatjana Pirc, [gostja Gabrijela Simetinger]

  2. Strah pred pornografijo, ustvarjanje mitov in vsiljevanje občutka krivde, Luka Volk, [intervjuvanka Gabrijela Simetinger]

  3. Policistični jajčniki: se da brez hormonov?, Elektronski vir, avtor Kaya Kamenarič, foto Darija Strah, osebni arhiv

  4. Ženskam se še vedno zdi normalno, da morajo med spolnim odnosom potrpeti, Gabrijela Simetinger, sprašuje Barbara Kotnik, foto Roman Štipić

  1.25. - drugi sestavni deli:

  1.Učna ura #VsakDan8Marec, Elektronski vir, kviz o spolnosti, odgovori s pojasnili in iztočnicami za razpravo, priprava učne ure Tea Hvala ... [et al.]

  2.06 - slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid:

  1. Drug eruption reference manual 2000, DERM, Jerome Z. Litt

  2.19 - radijska ali televizijska oddaja:
   
  1. Povabljeni na pogovor z dr. Gabrijelo Simetinger, Elektronski vir, novinarka Katja Gole

  2. Posebna oddaja ob dnevu žena z dr. Gabrijelo Simetinger, Elektronski vir, novinarka Katja Gole

  3. 50 let očesnega oddelka, Elektronski vir, novinar David Jakopič, snemalec Matej R. Škof

  4. Po vsakem seksu dobim vnetje mehurja, Elektronski vir, avtor Urška Henigman, [gostja Gabrijela Simetinger]

  5. Ženske v resnici zelo malo vemo o svojih telesih, Elektronski vir, avtor Urška Henigman, [gostja Gabrijela Simetinger]

  2.25 - druge monografije in druga zaključena dela:

  1. Abstracts, Elektronski vir, 4th International Consultation on Sexual Medicine, June 19–21, 2015, Madrid, Spain

  2. Spolno in reproduktivno zdravje, Zbornik predavanj, 8. ŠSSFD simpozij, 15. 10 2022, Ljubljana, [uredniki Nina Grum, Eva Topler]

  2.30 -zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci:

  1. Javno naročanje med epidemijo in po njej, 21. konferenca Dnevi javnih naročil, Portorož, 10. in 11. junij 2021, [organizator konference] Agencija za management

  2. Spremembe poenostavljajo javno naročanje, 24. posvet Dnevi javnih naročil, Portorož, 7. in 8. oktober 2021, [organizator konference] Agencija za management

  3.15 - prispevek na konferenci brez natisa:
   
  1. Bolečina in spolnost, predavanje izvedeno na virtualnem strokovnem dogodku Endomarec 2022 "Spregovorimo o endometriozi", preko ZOOM-a, 16. marec, 2022, Gabrijela Simetinger

  2. Celostna spolna vzgoja za spolno zdravje, predavanje na strokovnem srečanju "Spolno zdravje kot del življenjskega sloga posameznika" v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, 30. marec, 2022, Velenje, Gabrijela Simetinger

  3. Spolno zdravje, predavanje na Vikend seminarju za podmladek v organizaciji Društvo revmatikov Slovenije, 22.- 24.4.2022, Mala Nedelja, Ljutomer, Gabrijela Simetinger

  4. Enoletne izkušnje z zdravilom brolucizumab pri zdravljenju nSDM v Sloveniji, okrogla miza s prikazi kliničnih primerov na strokovnem srečanju "Dan za mrežnico", 19. maja 2022, Ljubljana, P. Jaki Mekjavić ... [et al.]

  5. RVO in zdravilo Ozurdex, predavanje na strokovnem srečanju Mladi oftalmologi: Mrežnica in zdravilo Ozurdex, 2. junij 2022, Ljubljana, Ivana Gardašević Topčić

  6. Urinska inkontinenca in spolno življenje, predavanje na jubilejnega 10. simpozija Urinska inkontinenca in zdravljenje miomov 15. junij 2022, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, G. Simetinger

  7. Osnovni pojmi v spolnosti in spolna identiteta, predavanje izvedeno pred specijalizantom na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana, 13. 6. 2022, Gabrijela Simetinger

  8. Ozurdex and RVO, lecture presented at a Dalmatia retina meeting, June 24-25 2022, Šibenik, Ivana Gardašević Topčić

  3.16 - vabljeno predavanje na konferenci brez natisa:

  1. Prehrana za zdravo staranje, kaj lahko naredimo, predavanje izvedeno v okviru projekta Ministrstva za zdravje "Implementacija klinične poti prehranske podpore bolnikov na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva, v SB Novo mesto in DSO Novo mesto ter ozaveščanje javnosti o pomenu podhranjenosti v JV delu Slovenije", Novo mesto, 16. marec 2022, Irena Hren

  2. Zdravstveni in dietetski ukrepi pri prehranskem vodenju bolnikov s hepatobiliarnimi raki, predavanje izvedeno na virtualnem simpoziju za strokovno javnost "Sodobna obravnava bolnika s hepatobiliarnimi raki", 30. marec, 2022 preko ZOOM - a, Renata Hribar, Irena Hren

  3. Zgodnje učinkovito zdravljenje za doseganje boljših in trajnejših rezultatov: klinične izkušnje pri predhodno nezdravljenem bolniku, predavanje na virtualnem simpoziju z naslovom "Beovu - nove priložnosti" izvedeno 17. 02. 2022, preko spletne video konference, Ivana Gardašević Topčić

  4. Pain conditions and sexuality in women, presented at 16 th Congress of the European Federation of Sexology, 30 June - 2 July 2022 Aalborg, Denmark, Gabrijela Simetinger

  5. Problemi z neplodnostjo in spolnost, predavanje na 12. simpoziju o kontracepciji "Nasprotna vidika plodnosti in vloga hormonov", 16. september 2022, Zdravniška zbornica Slovenija, Ljubljana, G. Simetinger

  6. Kronična ledvična bolezen, sladkorna bolezen in priporočila o prehrani, predavanje na ˝jes˝ jesenski endokrinološki sekciji v organizaciji Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 16. 9. 2022, Rimske Toplice, Irena Hren, Nadja Righetti

  7. Ginekološko-seksološka obravnava vaginizma v Splošni bolnišnici Novo mesto, Gynecological sexological approach to vaginismus at the General Hospital Novo mesto epredavanje na 6. kongresu ginekologov in porodničarjev Slovenije s mednarodno udeležbo, 19.–21. oktober 2022, Ljubljana, Gabrijela Simetinger

  3.25 - druga izvedena dela:

  1. Menstrualni pripomočki, predavanje na strokovnem srečanju "O menstruaciji in higienskih pripomočkih" v organizaciji Inštituta 8. marca, 16. 02. 2022, preko ZOOM - a, Gabrijela Simetinger

  2. O pravici žensk do spolnega užitka, o steklenih stropovih ter o "štedilnikih", intervju v ciklu pogovorov Dobra družba, Ljubljana, 22. 3. 2022, Gabrijela Simetinger g(spraševala) Anja Zag Golob

  3. Telesna sestava zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo mesto, poster predstavljen na svetovnem dnevu zdravja "Vpliv okolja na zdravje" v Splošni bolnišnici Novo mesto, 7. april, 2022, Anja Mrhar ... [et al.]

Kje se nahajam? DomovO bolnišniciStrokovna javnostRaziskovalna dejavnostPublikacije
130let delovanja
385postelj
1200več kot 1200 zaposlenih
69%zasedenost postelj
166100obiskov letno v ambulantah
18227operacij letno
1200porodov letno
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE