1. Projekt  INTEGRIRANA MREŽA PALIATIVNE OSKRBE IN NVO 2022 - 2023 


 
Projekt iz naslova NEPOSREDNE POTRDITVE za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DBK.

Partnerji v projektu:
 1. Splošna bolnišnica Novo mesto, vodilni partner
 2. UNM fakulteta za zdravstvene vede.
 3. Slovensko društvo HOSPIC OE NM.
 4. Rdeči križ Slovenije – območno združenje Novo mesto.
 5. Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
 6. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD iz obdobja 2014-2020

Izvajanje projekta v letih 2022-2023
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Celotna vrednost projekta:

Vrednost projekta: 144.827,44 €

Znesek sofinanciranja s strani sklada ESRR: 107.492,80 €

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v SLO: http://www.eu-skladi.si/
 
Vsebinski opis projekta:

Le integrirana in paliativna oskrba zagotavlja celostno in neprekinjeno podporo bolniku skozi celotno obdobje zdravljenja napredujoče neozdravljive bolezni ter hkrati nudi podporo njegovim bližjim. Celostna oskrba vključuje poleg obravnave telesnih simptomov tudi skrb za psihološke, socialne in duhovne potrebe posameznika. Je dinamičen proces, ki se ves čas prilagaja trenutnim potrebam bolnika in potrebam njegovih bližnjih ter z aktivnim načrtovanjem učinkovito preprečuje nove in nepotrebne zaplete. Bolnika obravnava individualno, kot osebnost s svojimi lastnimi izkušnjami, vrednotami in prepričanji. Njegove bližnje podpre tako v času bolnikove bolezni, ob sami smrti kot tudi po njej v obdobju žalovanja. Glede na sodobne usmeritve bi vsi bolniki z neozdravljivimi boleznimi poleg specifičnega zdravljenja potrebovali tudi sočasno integrirano in paliativno oskrbo, ki dokazano izboljšuje kakovost življenja in s tem lahko vpliva na podaljšanje preživetja.

Iz prakse izhaja, da vsebina ni primerno naslovljena in je stigmatizirana. Neozdravljivo bolni so preveč prepuščeni sebi in lastni iznajdljivosti ter iznajdljivosti svojcev. Pogosto jih stroka premalo podpira, saj sistemsko ni možnosti, ki bi takšnim bolnikom nudile celostno obravnavo zdravstvenih izvajalcev in njihovih sodelavcev.

Namen projekta:

Na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK) bo vzpostavljena strukturna podlaga za delovanje mobilne paliativne enote v sklopu Splošne bolnišnice NM. S čimer rešujemo glavni izzivi Strategije lokalnega razvoja:
 • Problem medgeneracijske odtujenosti in
 • Osamljenost in odrinjenost starejših.

Na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine bo po izvedeni operaciji novo vzpostavljena mreža deležnikov za program s področja paliative, novo razvita strukturna podlaga za nemoteno delovanje mobilne paliativne enote Splošne bolnišnice Novo mesto. Novo izdelani videoposnetki bodo ponudili neformalnim oskrbovalcem enostavno dostopno (na spletni strani SB NM) in razumljivo pomoč pri zdravstveni negi paliativnih pacientov, ki bo dolgoročno uporabna, kar je novost tega območja LAS DBK.
 
Cilji projekta:

Razviti strukturne podlage mobilne paliativne enote splošne bolnišnice Novo mesto. Oblikovati integrirano mrežo paliativne oskrbe. Razviti izobraževalni program za neformalnih oskrbovalcev. Izvedene delavnice žalovanje za psihološko pomoč svojcem. Izoblikovana mreža in protokol za sodelovanja NVO na terenu.

Specifični cilji:

Osvestiti prebivalce o prednostnih paliativne strokovno vodene oskrbe. Izobraziti neformalne oskrbovalce za pomoč strokovni ekipi. Žalujočim omogočiti čimprejšnjo socialno aktivacijo in vključenost na trg dela.
 
Krovni cilj operacije »Podporni projekt mobilnemu paliativnemu timu« je sledenje vrednotam posameznika in ohranjanje dostojanstva življenja in je združen v več parcialnih ciljih:
 • Razviti strukturne podlage za vzpostavitev mobilne paliativne enote v regijski bolnišnici - Splošni bolnišnici Novo mesto.
 • Zaposliti socialnega delavca za duhovno podporo paliativnim pacientom, svojcem in žalujočim.
 • Oblikovati mrežo deležnikov za razvoj programov na področju paliative.
 • Razviti izobraževalni program neformalnih oskrbovalcev.
 • Seznaniti strokovno javnost o programu.
 • Promovirati projekt, ozaveščati in opolnomočiti ciljno javnost. 

Glavni neposredni učinek operacije:

Na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine bo vzpostavljena strukturna podlaga za delovanje mobilne paliativne enote v sklopu Splošne bolnišnice Novo mesto. Strokovna javnost bo informirana (primarno zdravstvo in predstavniki lokalnih skupnosti) na regijskih posvetih o pomenu paliative oskrbe na domu in o vzpostavitvi mobilne paliativne enote znotraj regije. Na nivoju LAS DBK bo vzpostavljena in oblikovana mreža deležnikov, ki bo trajnostno vplivala na razvoj paliativne oskrbe na domu. Razvoj izobraževalnega programa za neformalne oskrbovance z izdelanimi desetimi posnetki, ki bodo obravnavali pomembna področja paliativne oskrbe pacienta. V okviru operacije bo za polovični delovni čas 4 ure zaposlen strokovni sodelavec s področja sociale, ki bo izvedel 60 obsežnih celostnih obravnav za svojce, žalujoče in bolnike ter izdelal dokument Protokol celostne obravnave.    

Neposredni učinki operacije in koristi posamezne ciljne skupine:

Operacija je namenjena različnim ciljnim skupinam in se nanaša na splošno in strokovno javnost: zdravstvenim delavcem in sodelavcem, neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem. Namenjena je ozaveščanju o možnostih in oskrbi/pomoči ter opolnomočenju v primeru konkretnih potreb in bo imela vpliv na:
 • Predstavnike lokalne skupnosti – župane.
 • Zdravnike primarnega zdravstvenega sistema.
 • Starejše občane.
 • Svojcem bolnikov z neozdravljivo kronično boleznijo ob zaključevanju življenja.
 • Žalujočim odraslim.
 • Ljudi v stiski.  

 

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

Dekorativni element

Dekorativni element

394
postelj
22.716
bolnikov
71,09 %
zasedenost postelj
4,34 dneva
povprečna ležalna doba
157.159
obiskov
16.457
operacij
1180
porodov
© Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki | Nastavitve
Dekorativni element
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE