Kršitve pacientovih pravic

Postopek za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V Splošni bolnišnici Novo mesto si prizadevamo, da se vsi nesporazumi, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo in se izražajo kot nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali kot nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca, poskušajo reševati takoj na posameznem oddelku, specialistični ambulanti ali drugi organizacijski enoti bolnišnice.

V kolikor nesporazuma ni mogoče rešiti na ravni oddelka, specialistične ambulante ali druge organizacijske enote, lahko zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi izvajalca zdravstvene storitve pisno na obrazcu  ali ustno na zapisnik.  

V Splošni bolnišnici Novo mesto je pristojna oseba za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:
  • Zdenka Kralj, univ.dipl.prav., pravna služba Splošne bolnišnice Novo mesto, T: 07/39 16 117
Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati naslednje podatke: osebno ime, naslov, kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih, čas in kraj domnevne kršitve, morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Postopek za 2. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami ZPacP.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.