Obiski danes
13:00 - 17:00

Kontakti

Ime / naziv Telefon E-mail
Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto
doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN
07 39 16 112 milena.kramar-zupan@sb-nm.si
Strokovni direktor
prim. Milivoj PILETIČ, dr. med., spec. interne medicine
07 39 16 111 milivoj.piletic@sb-nm.si
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Simona VOLF, univ.dipl.org.
07 39 16 114 simona.volf@sb-nm.si
Poslovna sekretarka
Breda FIFOLT
07 39 16 115
fax 07 33 23 097
breda.fifolt@sb-nm.si
tajnistvo@sb-nm.si
Vodja ekonomske službe
Cvetka BARBO, dipl. ekon.
07 39 16 120 cvetka.barbo@sb-nm.si
Pravna služba
Zdenka KRALJ, univ. dipl. prav.
07 39 16 117 zdenka.kralj@sb-nm.si
Vodja projektno-raziskovalne pisarne
mag. Ljubinka POČRVINA
07 39 16 136 ljubinka.pocrvina@sb-nm.si
Vodja službe za investicije
Gordana BATINIĆ JAKOFČIČ, univ. dipl. inž. gradb.
07 39 16 140 gordana.batinic@sb-nm.si
Vodja nabavne službe
Stanislava MAJERLE, mag.ekon. in poslov. ved
07 39 16 135 stanislava.majerle@sb-nm.si
Vodja službe za informatiko
Vanja CEKUTA, univ. dipl. org
07 39 16 166 vanja.cekuta@sb-nm.si
Vodja prehrambene službe
mag. Irena HOČEVAR, univ. dipl. inž. živ. tehn.
07 39 16 182 irena.hocevar@sb-nm.si
Vodja službe za preskrbo s perilom
Mira TUŠEK, univ. dipl. teks.
07 39 16 152 mira.tusek@sb-nm.si
Vodja tehnično-vzdrževalnih služb
Božidar PODOBNIK, univ. dipl. inž. ele.
07 39 16 141 bozidar.podobnik@sb-nm.si
Vodja službe za čiščenje, transportna in kurirska dela,
Marjana LAVRIČ, dipl. org. menedž.
07 39 16 194 marjana.lavric@sb-nm.si
Vodja službe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom
Aleš KRAJŠEK, dipl. inž. var.
07 39 16 113 ales.krajsek@sb-nm.si

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2016
376
postelj
21.891
bolnikov
85 %
zasedenost postelj
5,3 dni
povprečna ležalna doba
196.982
obiskov
5.589
operacij
1.226
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2017. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti