Informacije o koronavirusu

Kakovost

Sistem vodenja kakovosti v Splošni bolnišnici Novo mesto

 1. Vodenje po zahtevah standarda ISO 9001:2015
 2. Akreditacija AACI
 3. HACCP
 4. Certifikat RAL- GZ 992/1in RAL-GZ 992/2
 5. Novorojenčku prijazna porodnišnica
 6. Dojenju prijazna zdravstvena ustanova
 7. Kazalniki kakovosti v SB NM
 8. Klinične poti
 9. Spremljanje kazalnikov kakovosti, ki jih spremlja Zdravniška zbornica Slovenije

Razvoj TQM – pot do poslovne odličnosti

 • 1997 – sprejeta vizija in strategija razvoja bolnišnice 1998 – začetek projekta uvajanja TQM
 • 1999 – izvedba samoocene zavoda z vprašalnikom po kriteriju PRSPO
 • 1999 – 1. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu
 • 1999 - Pridobitev certifikata "Novorojenčku prijazna porodnišnica
 • 2000 – priprava in sprejem strateškega poslovnega načrta za obdobje 2000 – 2004
 • 2000 – 2. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu
 • 2001 – priprava in sprejem kadrovske politike za obdobje 2001-2004
 • 2001 – 3. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu
 • 2002 – strateška poslovna konferenca in revidiranje SPN ter sprejetje strateških usmeritev za obdobje 2002-2006
 • 2002 – svet zavoda sprejeme sklep za uvedbo sistema kakovosti po standardu  ISO 9000:2001
 • 2003 – vključitev direktorice zavoda v republiški odbor PRSPO
 • 2003 – izdelava in uvedba OP po standardu kakovosti ISO 9001:2000
 • 2004 – sprejet PQ – poslovnik kakovosti
 • 2004 – samoocenitev zavoda po kriterijih PRSPO in prijava za priznanje RSPO za javni sektor
 • 2005 – notranja presoja in predcertifikacijska presoja po standardu kakovost ISO 9001:2000         
 • 2005 – finalist PRSPO – prvi izmed javnega sektorja
 • 2005 – dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseženo število točk
 • 2006 – certifikacijska  presoja za pridobitev standarda ISO 9000:2000
 • 2006 – pridobitev certifikata ISO 9001:2000
 • 2006 – finalist PRSPO
 • 2006 – dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseženo število točk
 • 2007 – dobitnik srebrnega priznanja PRSPO za doseženo število točk
 • 2009 – pridobitev certifikata ISO 9001:2008
 • 2009 – dobitnik srebrnega priznanja PRSPO za doseženo število točk
 • 2009 – dobitnik diplome za posebne dosežke za stanovitost namena in širjenje koncepta odličnosti
 • 2011 - finalist - dobitnik  diplome za uvrstitev v ožji krog PRSPO 
 • 2011 - pridobitev mednarodne akreditacije za bolnišnice po standardu DNV - NIAHO (DIAS)
 • 2013 - pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • 2015 - pridobitev naziva Dojenju prijazna zdravstvena ustanova
 • 2017 - pridobitev certifikata ISO 9001:2015
 • 2018 - pridobitev mednarodne akreditacije za bolnišnice po standardu AACI

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2019
373
postelj
22.709
bolnikov
82,2 %
zasedenost postelj
4,88 dneva
povprečna ležalna doba
191.600
obiskov
15.320
operacij
1.312
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki