Obiski danes
13:00 - 17:00

Interni oddelek

V.d. predstojnika internega oddelka:  prim. Rafael KAPŠ, dr. med. spec.
 interne medicine in intenzivne medicine       
Telefon oddelčne pisarne: 07 39 16 531
E-pošta:
   
Glavna medicinska sestra
internega oddelka:
 Karmen JANEŽIČ,
 dipl. med. sestra 
Telefon:  07 39 16 515
E-pošta:  

Obrazec za naročanje - rezervacija termina

Spoštovani,
pripravljen obrazec vas bo vodil skozi elektronsko naročilo na želeno zdravstveno storitev.

Prosimo Vas, da upoštevate naslednja pravila elektronskega naročanja:
  • V posamezno polje vpišite vse zahtevane podatke, ki so razvidni iz izvirnika napotnice, ki ste jo prejeli pri zdravniku, ki je izdal napotnico.
Polje označeno z * zahteva obvezen vnos podatkov.
  • Izpolnjeno elektronsko naročilo pošljete s klikom na polje
  • Rezervirani termin za izvedbo zdravstvene storitve vam bomo sporočili v roku dveh delovnih dni po prejemu vaše rezervacije termina, na elektronski naslov, ki ste ga navedli v naročilu.
  • V petih delovnih dneh po prejetju obvestila o rezerviranem terminu za izvedbo zdravstvene storitve, morate v specialistično ambulanto ali na bolnišnični oddelek, kjer boste naročeni, predložiti izvirnik - original napotnice (3. odstavek 10. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10) , ki jo zadrži izvajalec zdravstvene storitve. Po prejemu originalne napotnice boste uradno uvrščeni v čakalni seznam, na dom pa boste prejeli še uradno vabilo na pregled ali poseg.
  • Če originalne napotnice v roku petih delovnih dni ne boste predložili, vas bomo na podlagi Zakona o pacientovih pravicah izbrisali iz seznama čakajočih.

Podatki o pacientu

Ime in priimek: *
Naslov: *
E-naslov: *
Datum rojstva (dan, mesec, leto): *
Telefon / GSM: *
Številka zdrav. kartice: *
 

Podatki iz napotnice

Številka napotnice: *
Stopnja nujnosti: *
Prednostni kriteriji:
Zdravnik specialist:
Ambulanta: *
Vrsta pregleda: *
Šifra MKB: *
Vrsta preiskave (RDP):
 
Opis: *
Opombe:
Vaši podatki so pri nas varni
Sporočilo ni poslano.

Predstavitev internega oddelka

V okviru internega oddelka SB NM izvajamo hospitalna in ambulantno oskrbo odraslih bolnikov. Ambulantna in hospitalna dejavnost se močno prepletata in sta po vsebini obravnave komplementarni.

Nefrološki odsek obsega 7 postelj in nudi usmerjeno diagnostiko in zdravljenje predvsem pacientom z visokim krvnim pritiskom in ledvičnimi obolenji.

Gastroenterološki odsek obsega 19 postelj ter se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem pacientov s težavami  prebavil.

Kardiološki odsek ima 18 postelj in nudi diagnostično in terapevtsko oskrbo predvsem bolnikom z boleznimi srca in žil.

Revmato-hematološki odsek ima 12 postelj na katerih so oskrbovani predvsem bolniki z revmatološkimi in hematološkimi boleznimi.

Diabetološki odsek ima 9 postelj na katerih nudijo oskrbo predvsem bolnikom s komplikacijami sladkorne bolezni.

Odsek za intenzivno medicino ima 8 postelj, kjer so oskrbljeni neposredno življenjsko ogroženi bolniki, ki potrebujejo kompleksno diagnostično in terapevtsko obravnavo.

Dializa ima 24 mest na katerih se izvajajo različne oblike nadomestnega zdravljenja pri bolnikih s končno odpovedjo  ledvic.

Odsek za urgentno interno  medicino ima 3 postelje, na katerih nudimo oskrbo bolnikom, ki so bili obravnavani v urgentni ambulanti in potrebujejo opazovanje ali zdravljenje v predvidenem trajanju do 24 ur.

Enodnevna bolnišnica ima 2 mesti, na katerih pri bolnikih izvajamo različne programske terapevtske posege po katerih lahko bolniki zapustijo bolnišnico isti dan.

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2016
376
postelj
21.891
bolnikov
85 %
zasedenost postelj
5,3 dni
povprečna ležalna doba
196.982
obiskov
5.589
operacij
1.226
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2017. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti