Informacije za bolnike

Zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto se trudimo, da bi bilo bivanje v bolnišnici udobno, čim manj boleče in kar se da kratko. Osebje skrbi, da je zdravljenje strokovno, bolniki in svojci pa ste dolžni upoštevati pisna in ustna navodila, ki veljajo v bolnišnici in na posameznih oddelkih.

Pravice bolnikov

Vsakdo ima pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom naslednje pravice:
  • Pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.
  • Pravica do posvetovanja z ustreznimi specialisti.
  • Pravica izvedeti za diagnozo svoje bolezni, za obseg, način, kakovost rer predvideno trajanje zdravljenja in zdravstvene nege.
  • Pravica dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg, o katerem mora biti predhodno seznanjen na razumljiv način.
  • Pravica odklonitve predlaganih medicinskih posegov in postopkov.
  • Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na osebno zdravstveno stanje.
  • Pravica do zaupnosti vseh podatkov in do zasebnosti ter spoštovanja človeškega dostojanstva.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.