Informacije za bolnike

Zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto se trudimo, da bi bilo bivanje v bolnišnici udobno, čim manj boleče in kar se da kratko. Osebje skrbi, da je zdravljenje strokovno, bolniki in svojci pa ste dolžni upoštevati pisna in ustna navodila, ki veljajo v bolnišnici in na posameznih oddelkih.

Pravice bolnikov

Vsakdo ima pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom naslednje pravice:
  • Pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.
  • Pravica do posvetovanja z ustreznimi specialisti.
  • Pravica izvedeti za diagnozo svoje bolezni, za obseg, način, kakovost rer predvideno trajanje zdravljenja in zdravstvene nege.
  • Pravica dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg, o katerem mora biti predhodno seznanjen na razumljiv način.
  • Pravica odklonitve predlaganih medicinskih posegov in postopkov.
  • Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na osebno zdravstveno stanje.
  • Pravica do zaupnosti vseh podatkov in do zasebnosti ter spoštovanja človeškega dostojanstva.

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

Dekorativni element

Dekorativni element

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
© Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
Dekorativni element
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti