Informacije za bolnike

Zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto se trudimo, da bi bilo bivanje v bolnišnici udobno, čim manj boleče in kar se da kratko. Osebje skrbi, da je zdravljenje strokovno, bolniki in svojci pa ste dolžni upoštevati pisna in ustna navodila, ki veljajo v bolnišnici in na posameznih oddelkih.

Pravice bolnikov

Vsakdo ima pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom naslednje pravice:
  • Pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.
  • Pravica do posvetovanja z ustreznimi specialisti.
  • Pravica izvedeti za diagnozo svoje bolezni, za obseg, način, kakovost rer predvideno trajanje zdravljenja in zdravstvene nege.
  • Pravica dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg, o katerem mora biti predhodno seznanjen na razumljiv način.
  • Pravica odklonitve predlaganih medicinskih posegov in postopkov.
  • Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na osebno zdravstveno stanje.
  • Pravica do zaupnosti vseh podatkov in do zasebnosti ter spoštovanja človeškega dostojanstva.

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki