Informacije o koronavirusu

Zavrženo hrano plačamo vsaj trikrat. Ne mečmo hrane stran!

Od marca do oktobra 2017 je v Splošni bolnišnici Novo mesto potekal pilotni projekt Ne meč'mo hrane stran! Ekologi brez meja so preučevali sistem ravnanja s hrano in opravili posnetek stanja. En dan so ugotavljali kje in kako nastaja zavržena hrana in tehtali tako pripravljene jedi kot vso nezaužito hrano. Tako smo v bolnišnici prvič dobili celosten vpogled v usodo hrane, v vrsto ostankov hrane in prioritetna področja na katerih v bodoče lahko ukrepamo. Dobili smo tudi vpogled v količino zaužite hrane in razloge za nezaužito hrano pri bolniku.

Ključne ugotovitve pilotnega projekta v bolnišnici:
  • nedotaknjene hrane, ostankov obrokov in ostankov priprav je skupaj 36,4 % od vse pripravljene hrane
  • strošek zavržene hrane na en obrok znaša 46 centov (brez stroškov napitkov in dela
  • pogost vzrok za nedotaknjeno postreženo hrano je odsotnost bolnika v času obroka zaradi pregledov
  • 5 % obrokov dnevno je nedotaknjenih, kar znaša 13.500 nedotaknjenih obrokov letno
  • dve petini obrokov sta bili zaužiti polovično ali manj
  • največkrat se zavržejo juhe, sadje in solate.
Ugotovljeno je bilo, da je pogost vzrok za nedotaknjeno postreženo hrano slaba organizacija dela, kjer je najlažje ukrepati. Pogosto so bolniki hrano zavračali tudi zaradi slabega okusa oziroma ker je bila po njihovem mnenju brez njega, na čemer bo potrebno ukrepati. Poseben izziv pa predstavlja ugotovitev, da je kar dve petini obrokov zaužitih polovično ali celo slabše. Za ta del nezaužite hrane, ki se v obliki ostankov vrne na pladnjih, še iščemo razloge in tudi načine, kako količino zmanjšati.
 
Zavrženo hrano plačamo vsaj trikrat, in sicer najprej, ko jo nabavimo in pripravimo, nato ko odvažamo ostanke ter kot zadnje takrat, ko so bolniki slabše prehranjeni, kar vodi v slabše izide osnovnega zdravljenja. Pri bolniku tudi nastaja največ ostankov hrane.

Mnoge ukrepe za zmanjšanje ostankov hrane že imamo integrirane v obstoječi sistem kakovosti, za fokusiranje na bolnike pa potrebujemo tudi sistemske rešitve; npr. zaposlitve kadrov ki se bodo ukvarjali s prehransko obravnavo bolnikov polni delovni čas (dietetike ter za področje klinične prehrane spec. zdravnike in medicinske sestre).

Tudi v bodoče bodo potrebni ukrepi za racionalnejše naročanje diet, tako na organizacijskem kot strokovnem nivoju. Zaželeno je, da bi vse bolnišnice v Slovenije imele enako vsebino in poimenovanje terapevtskih diet.

Pomembno je, da vemo katero področje je naša prioriteta: ali zgolj zmanjšanje ostankov hrane ali izboljšati kakovost zdravstvene oskrbe z dobro prehranjenostjo bolnikov. Idealen ukrep je zagotavlja oboje, kar naložba v prehranske obravnave je.

Rezultati so bili predstavljeni v torek, 24. oktobra 2017 na okrogli mizi Ekologov brez meja. Tehtna diskusija je odprla številne izzive, s katerimi se soočamo na tem področju, pa tudi možne rešitve. Povzetki vseh govorcev na okrogli mizi so zbrani dokumentu dostopnem na http://ebm.si/m/NMHS_okrogla_miza_zakljucki.pdf

Ostale vidnejše medijske objave:

Predavanja na okrogli mizi - live video: https://www.youtube.com/watch?v=tLSi1fFOjD8
Radio Slovenija 1: https://www.rtvslo.si/slovenija/v-vsaki-bolnisnici-na-leto-ostane-skoraj-700-vozickov-nedotaknjene-hrane/436057
MMC: http://www.rtvslo.si/slovenija/v-vsaki-bolnisnici-na-leto-ostane-skoraj-700-vozickov-nedotaknjene-hrane/436057
Delo: http://www.times.si/slovenija/v-dveh-javnih-zavodih-ostane-za-letalo-in-stiri-slone-hrane--9bc492f8ebf59e0610d8dc93a1f1a57cdc647513.html
24ur.com: http://www.24ur.com/cas-za-zemljo/bolnisnice-letno-zavrzejo-za-vsaj-5-700-ton-hrane-domovi-za-starejse-pa-vsaj-3-060-ton-hrane.html
Večer: https://www.vecer.com/ko-juhe-solate-sadje-vsakodnevno-romajo-v-kos-6335500
STA: https://www.sta.si/2443077/za-manj-zavrzene-hrane-nujne-sistemske-resitve
 
 

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2019
373
postelj
22.709
bolnikov
82,2 %
zasedenost postelj
4,88 dneva
povprečna ležalna doba
191.600
obiskov
15.320
operacij
1.312
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki