Obiski danes
14:30 - 17:00

Vabilo ob Svetovnem dnevu vida in Mednarodnem dnevu bele palice

Svetovni dan vida obeležujemo drugi četrtek v oktobru, Mednarodni dan bele palice pa 15. oktobra. Na svetu je 39 milijonov slepih oseb, 246 milijonov oseb pa ima eno od oblik vidnih okvar. Izboljšanje zdravja oči in kakovosti življenja je možno le z močjo skupnega sodelovanja vseh, zato morajo biti vpletene različne skupine;  oftalmologi, medicinske sestre, zdravniki družinske medicine, bolniki, skrbniki, medkrajevna društva slepih in slabovidnih in širša javnost.

V Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije je vključenih devet medobčinskih društev. V zvezi navajajo, da ni uradnih evidenc o tem, koliko slepih in slabovidnih oseb je v Sloveniji. Društva spremljajo slepe in slabovidne v vseh starostnih obdobjih, na vseh področjih aktivnega vključevanja v družbo. Poudarjajo, da povsod po svetu narašča število odraslih slepih in slabovidnih oseb, še zlasti po 50. letu starosti.

V očesni ambulanti naše bolnišnice pregledamo in oskrbimo letno 17.000 pacientov ter opravimo 800 operacij katarakt. Letno beležimo tudi 1600 obiskov v programu zdravljenja starostne degeneracije makule z Anti VEGF in 6000 obiskov v programu presejalnega testiranja diabetikov (diabetična retinopatija) ter 60 SPP obravnav hospitalno.

Ambulantni program izvajamo v specialističnih ambulantah v bolnišnici ter v petih zunanjih ambulantah in optikah v Novem mestu, Šentjerneju, Senovem in v Metliki.

Očesni oddelek bolnišnice ima postelje, ki so namenjene pacientom po težjih očesnih operacijah in poškodbah ter akutnih očesnih obolenjih, ki zahtevajo intenzivno očesno terapijo. Hiter razvoj oftalmološke stroke omogoča številne operativne posege v organizaciji dnevne bolnišnice ali celo kot ambulantne posege, največkrat so to operacije sive mrene in okuloplastične operacije. Izvajamo tudi druge očesne posege v operacijskih prostorih, kot so intravitrealne aplikacije zdravila pri obolenjih mrežnice, v manjšem številu pa glavkomske operacije, operacije škiljenja ter kirurške oskrbe očesnih poškodb.

Zelo je razvejana tudi ambulantna dejavnost, kjer izvajamo tudi invazivne diagnostične postopke in različne ambulantne preiskave in posege. Zelo dobro imamo razvito otroško ambulanto z ortoptiko in ambulanto za bolezni mrežnice v sodelovanju z Očesno kliniko ter ambulanto za laserske operativne posege.

Skrb za oči in varovanje pred poškodbami ali okužbami je ključnega pomena za ohranjanje dobrega vida in zdravja naših oči, prav tako so pomembni redni pregledi pri zdravnikih specialistih.

V bolnišnici se zavedamo ozaveščanja javnosti glede skrbi za oči, zato se pridružujemo obeleženju Svetovnega dneva vida. V sodelovanju z Medkrajevnim društvom slepih in slabovidnih Novo mesto bomo dne, 13.10.2016 med 11. in 13. uro v veznem hodniku ginekološkega oddelka pripravili stojnico, z namenom predstavitve brajeve pisave na brajevem pisalnem stroju, demonstracijo različnih okvar vida s simulacijskimi očali, predstavitve različnih tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne, uporabo bele palice in predstavitev brošure z naslovom: »Ne tako, ampak tako.«

Vljudno vabljeni!


Cvetka Oberč, dr.med., spec.oftalmologije                         

Predstojnica očesnega oddelka 
                                                      
doc.dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica
                                                                     
prim. Milivoj Piletič, dr.med., spec.int.med.

Strokovni direktor     

Simona Volf, univ.dipl.org.

V.d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego


Slika - stojnicaPripomočki1Pripomočki1_Brajeva pisavaBrajev pisalni stroj

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki