Informacije o koronavirusu

Svetovni dan razjede zaradi pritiska - 16. november

16. NOVEMBER – SVETOVNI DAN RAZJEDE ZARADI PRITISKA
 
Razjeda zaradi pritiska (RZP) je opredeljena kot lokalizirana poškodba kože in tkiva, pogosto nad kostno prominenco, in je posledica pritiska ali kombinacije pritiska in delovanja strižne sile.
Pojavlja se pri negibnih in/ali slabo gibljivih posameznikih tako doma kot v bolnišnicah in domovih starejših občanov. Mednarodni klasifikaciji NPUAP in EPUAP jo opisujeta kot neugoden izid zdravljenja pacienta s številnimi dejavniki tveganja. RZP lahko ogrozi pacientovo zdravstveno stanje, povzroči dodatno škodo, podaljša hospitalizacijo in zmanjša kakovost življenja, poleg tega pa njeno zdravljenje predstavlja veliko finančno breme za zdravstveni sistem.
 
Pravočasna prepoznava tveganja za nastanek RZP je za njeno preprečevanje bistvenega pomena. Prizadeti so večinoma starejši ljudje, ki imajo različne kronične bolezni, zato se nastanku RZP ne bomo mogli nikoli popolnoma izogniti. Pomembno pa je, da ob spremembi oziroma poslabšanju splošnega stanja pacienta čim prej prepoznamo ogroženost za nastanek RZP in takoj ukrepamo. V praksi zdravstvene nege se preprečevanje RZP prepogosto začne šele takrat, ko so vidne spremembe na koži in je pacientu že narejena škoda.
 
Za preprečevanje nastanka RZP je pomembno izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem varstvu, pa tudi zdravstvena vzgoja pacienta in njegovih svojcev. V zadnjih letih zmanjševanje števila zaposlenih v zdravstveni negi povečuje tveganje za nastanek večjega števila RZP pri hospitaliziranih pacientih. Če je dobro poučen o nastanku RZP, lahko pacient z različnimi aktivnostmi sam prepreči njen nastanek ali pa medicinsko sestro pravočasno opozori na potreben preventivni ukrep. 
 
Izredno pomembno je tudi izobraževanje svojcev, ki doma skrbijo za paciente, kjer igra veliko vlogo dobra komunikacija med medicinsko sestro v zdravstvenem zavodu, ki jim posreduje informacije in jih nauči pravilnih postopkov, lečečim zdravnikom, patronažno medicinsko sestro ter pacientom in njegovimi svojci.
 
Nastanek RZP med zdravljenjem v bolnišnici je kazalnik kakovosti na področju zdravstvene nege, ki ga je potrebno meriti in na podlagi prevalenčnih študij izdelati ukrepe, da bi njegovo število čim bolj zmanjšali. Zaradi podaljšane življenjske dobe prebivalstva je tveganje za nastanek RZP vse večje, zato mora biti preprečevanje pomemben del zdravstvene obravnave na vseh nivojih zdravstvenega varstva.
 
Ob svetovnem dnevu razjede zaradi pritiska bomo v petek, 15. novembra 2019, med 9. in 11. uro v sejni sobi travmatološkega oddelka v 2. nadstropju kirurške stavbe pripravili predstavitev protokola preprečevanja RZP v naši bolnišnici, informacijski program podpore spremljanja RZP ter plakat in zgibanko s priporočili za paciente in njihove bližnje.
 
Vabljeni, da se nam pridružite.

 


Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2019
373
postelj
22.709
bolnikov
82,2 %
zasedenost postelj
4,88 dneva
povprečna ležalna doba
191.600
obiskov
15.320
operacij
1.312
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki