Svetovni dan razjede zaradi pritiska - 16. november

16. NOVEMBER – SVETOVNI DAN RAZJEDE ZARADI PRITISKA
 
Razjeda zaradi pritiska (RZP) je opredeljena kot lokalizirana poškodba kože in tkiva, pogosto nad kostno prominenco, in je posledica pritiska ali kombinacije pritiska in delovanja strižne sile.
Pojavlja se pri negibnih in/ali slabo gibljivih posameznikih tako doma kot v bolnišnicah in domovih starejših občanov. Mednarodni klasifikaciji NPUAP in EPUAP jo opisujeta kot neugoden izid zdravljenja pacienta s številnimi dejavniki tveganja. RZP lahko ogrozi pacientovo zdravstveno stanje, povzroči dodatno škodo, podaljša hospitalizacijo in zmanjša kakovost življenja, poleg tega pa njeno zdravljenje predstavlja veliko finančno breme za zdravstveni sistem.
 
Pravočasna prepoznava tveganja za nastanek RZP je za njeno preprečevanje bistvenega pomena. Prizadeti so večinoma starejši ljudje, ki imajo različne kronične bolezni, zato se nastanku RZP ne bomo mogli nikoli popolnoma izogniti. Pomembno pa je, da ob spremembi oziroma poslabšanju splošnega stanja pacienta čim prej prepoznamo ogroženost za nastanek RZP in takoj ukrepamo. V praksi zdravstvene nege se preprečevanje RZP prepogosto začne šele takrat, ko so vidne spremembe na koži in je pacientu že narejena škoda.
 
Za preprečevanje nastanka RZP je pomembno izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem varstvu, pa tudi zdravstvena vzgoja pacienta in njegovih svojcev. V zadnjih letih zmanjševanje števila zaposlenih v zdravstveni negi povečuje tveganje za nastanek večjega števila RZP pri hospitaliziranih pacientih. Če je dobro poučen o nastanku RZP, lahko pacient z različnimi aktivnostmi sam prepreči njen nastanek ali pa medicinsko sestro pravočasno opozori na potreben preventivni ukrep. 
 
Izredno pomembno je tudi izobraževanje svojcev, ki doma skrbijo za paciente, kjer igra veliko vlogo dobra komunikacija med medicinsko sestro v zdravstvenem zavodu, ki jim posreduje informacije in jih nauči pravilnih postopkov, lečečim zdravnikom, patronažno medicinsko sestro ter pacientom in njegovimi svojci.
 
Nastanek RZP med zdravljenjem v bolnišnici je kazalnik kakovosti na področju zdravstvene nege, ki ga je potrebno meriti in na podlagi prevalenčnih študij izdelati ukrepe, da bi njegovo število čim bolj zmanjšali. Zaradi podaljšane življenjske dobe prebivalstva je tveganje za nastanek RZP vse večje, zato mora biti preprečevanje pomemben del zdravstvene obravnave na vseh nivojih zdravstvenega varstva.
 
Ob svetovnem dnevu razjede zaradi pritiska bomo v petek, 15. novembra 2019, med 9. in 11. uro v sejni sobi travmatološkega oddelka v 2. nadstropju kirurške stavbe pripravili predstavitev protokola preprečevanja RZP v naši bolnišnici, informacijski program podpore spremljanja RZP ter plakat in zgibanko s priporočili za paciente in njihove bližnje.
 
Vabljeni, da se nam pridružite.

 


Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.