Informacije o koronavirusu

Študijski obisk predstavnikov Projekta JA-CHRODIS+ v Novem mestu, 5. in 6. marec 2019

Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto skupaj s partnerji izven zdravstvenega sistema sodelujeta pri evropskem projektu JA-CHRODIS+. Projekt je financiran s strani Evropske komisije in sodelujočih partnerjev. Namen projekta je podpora državam članicam pri iskanju učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in razvoj človeškega kapitala. Nosilec projekta za Slovenijo je Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ). Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto sta pridružena partnerja. Cilj pilotnega projekta, ki ga oba partnerja izvajata, je integrirana oskrba za osebe s kroničnimi boleznimi. Kot modelni primer smo izbrali bolnike s kronično rano, ker gre praviloma za osebe z več kroničnimi boleznimi, s šibkim socialnim statusom, slabo mobilnostjo, pogosto pridruženo osamljenostjo ... Te osebe potrebujejo pomoč na več nivojih zdravstvenega sistema in tudi močno podporo v družini in v lokalni skupnosti.

Povezovanje in usklajeno delovanje različnih deležnikov znotraj in izven zdravstvenega sistema je pri oskrbi osebe s kronično rano bistvenega pomena za zagotavljanje kvalitetne, varne, pravočasne in bolnikovim potrebam prilagojene oskrbe.

V sklopu projekta smo ustanovili lokalno implementacijsko delovno skupino (angl. Local Implementation Working Group – LIWG). Člani skupine so zdravstveni delavci in sodelavci iz obeh nivojev zdravstvenega varstva. Za zelo pomembno in tvorno se je izkazalo, da je član skupine predstavnik bolnikov, povezovali pa smo se tudi s predstavniki Občine Novo mesto.

Med aktivnosti projekta sodi tudi študijski obisk predstavnikov vodstva projekta CHRODIS plus in predstavnikov različnih inštitucij, ki sodelujejo v tem projektu. Obisk smo organizirali 5. in 6. marca.
Člani mednarodne skupine ki izvajajo pilotne projekte in so nam se pridružili na študijskem obisku so:
 • Dr. med. Marina Maggini, Istituto Superiore di Sanita – vodja delovnega paketa, ki se ukvarja z izboljšavami v oskrbi bolnika z kroničnimi boleznimi
 • Mirca Barbolinim, Istituto Superiore di Sanita – metodološka podpora pri izvajanju pilotnih aktivnosti
 • Dr. med. Lyudmil Ninov, European Patients' Forum – spremljanje in podpora pri organizaciji študijskih obiskov
 • MS. Valentina Strammiello, European Patients Forum – spremljanje in podpora pri organizaciji študijskih obiskov
 • Dr. med. David Somekh, European Health Futures Forum – podpora in evalvacija uporabe orodja kriteriji kakovosti in priporočila
 • Dr. Teresa Corral Canto, Institutio de Salud Carlos III – predstavnica vodstva CHRODIS+ projekta
 • MSc. Idil Hussein, National Institute for Health and Welfare – predstavnica pilotnega projekta na Finskem
 • Dr. med. Jelka Zaletel, Nacionalni inštitut za javno zdravje – sovodja delovnega paketa, ki se ukvarja z izboljšavami v oskrbi bolnika z kroničnimi boleznimi 
 
V sklopu obiska smo v dopoldanskem času prvega dne organizirali okroglo mizo o potrebnosti integrirane oskrbe bolnikov s kronično boleznijo, katere so se udeležili različni predstavniki vladnih, nevladnih, zdravstvenih in socialnih organizacij:
 • Ministrstvo za zdravje
 • Nacionalni inštitut za zdravje
 • Mestna občina Novo mesto
 • Društvo diabetikov Novo mesto
 • Društvo za srce
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Center za socialno delo Novo mesto
 • Zdravstveni dom Novo mesto
 • Splošna bolnišnica Novo mesto
Namen okrogle mize je bil skupen razmislek o mnogoterih potrebah in izzivih, s katerimi se srečujejo osebe s kronično rano ter kako okrepiti povezave med različnimi partnerji, ki sodelujejo v oskrbi.

Delo je potekalo v skupinah (odločevalci, skupnost in zdravstvo ter zunanji opazovalci). Iztočnica za pogovor je bila Markova zgodba – izmišljena oseba, ki se srečuje z realnimi problemi pri oskrbi svoje kronične rane.

Zgodba je sprožila zanimivo razpravo in interakcijo med člani znotraj posameznih skupin, ki so sprva razmišljali o večplastnih problemih, s katerimi se bolnik srečuje v in izven zdravstvenega sistema. Nadalje pa so udeleženci iskali rešitve tako na lokalni kot na nacionalni ravni, ki bi omogočile integrirano zdravstveno oskrbo in privedle do kvalitetne, varne, pravočasne in na potrebe posameznega bolnika osredinjene oskrbe. Svoje izsledke in ugotovitve je posamezna skupina delila z ostalimi udeleženci ob zaključku dopoldanskega dela srečanja.  

Povezovanje z lokalno skupnostjo je ključno tako v ozirih prepoznavanja potreb in okoliščin, v katerih živijo njeni prebivalci, kakor tudi iz vidika krepitve trajnih povezav, ki posredno ali neposredno prispevajo k boljši oskrbi oseb s kroničnimi in drugimi boleznimi. To obliko povezovanja in vzajemnega sodelovanja v smeri krepitve zdravja ljudi v lokalnem okolju imenujemo skupnostni pristop. V bodoče si bomo prizadevali, da ta princip sodelovanja še poglobimo in razširimo.

V popoldanskem času smo se člani lokalne implementacijske delovne skupine pogovorili s predstavniki iz tujine o konkretnem delu v našem pilotnem projektu.

Predstavili smo aktivnosti izvedene tekom projekta, v katerem smo med drugim analizirali stanje na področju oskrbe kronične rane, pripravili akcijski načrt pilotnega projekta, identificirali in orisali pot bolnika skozi zdravstveni sistem, pričeli z izvajanjem t.i. ocene potreb sodelujočih oseb s kronično rano, prizadevamo pa si tudi za izboljšanje protokolov sodelovanja med zdravstvenimi delavci in skupnostjo ter optimizacijo komunikacijske poti znotraj in med zdravstvenimi ustanovami. S predstavniki Ministrstva za zdravje in partnerji iz tujine smo imeli plodno razpravo, ki je bila usmerjena v možnosti izboljšanja prakse, poseben poudarek pa je bil namenjen premisleku, kako zagotoviti trajnost, vzdržnost in prenosljivost njenih pozitivnih vidikov onkraj zaključka projekta.
 
Eden izmed osrednjih namenov projekta CHRODIS+ je tudi preveriti uporabnost posebnega orodja, ki je bilo razvito v  preteklem projektu CHRODIS in se imenuje Kriteriji kakovosti in Priporočila (ang. QCR Tool). Omenjeno orodje predstavlja vodilo oblikovanju in vodenju naše prakse, pa tudi praksam, ki potekajo v drugih partnerskih državah. Ob drugem dnevu študijskega obiska, 6. marca, smo v ta namen razpravljali o različnih vidikih uporabe orodja in oblikovali zaključke, ki bodo vključeni v poseben priročnik za njegovo uporabo. 
 
Študijski obisk v Novem mestu, je prvi izmed tovrstnih obiskov v sklopu projekta JA-CHRODIS+, ki bodo potekali tudi v drugih partnerskih državah ter predstavlja dobrodošlo spodbudo k nadaljnjim prizadevanjem za izboljšanje oskrbe oseb s kronično boleznijo ter predvsem za bolj usklajeno, povezano in v skupnost usmerjeno delovanje zdravstva.Ogledate si lahko še objavljene vsebine, dostopne na naslednjih povezavah:

http://www.dolenjskanews.com/pomoc-kronicnim-bolnikom-chrodis/ - DolenjskaNews

http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/video/8806/Novice%2C-5--marec-2019.html - Vaš Kanal (od 5:15 minute)

https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174600082 - RTV SLOVENIJA (od 4:00 minute naprej)

 


IMG_0151IMG_0172IMG_0183IMG_0190IMG_0191IMG_0199

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2019
373
postelj
22.709
bolnikov
82,2 %
zasedenost postelj
4,88 dneva
povprečna ležalna doba
191.600
obiskov
15.320
operacij
1.312
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki