Informacije o koronavirusu

Sporočilo za javnost 14.3.2017 - Poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto v letu 2016

Splošni bolnišnici Novo mesto je uspelo zaustaviti negativni trend poslovanja - v letu 2016 je zmanjšala izgubo iz 2,4 mio na 170.000 EUR. To je dober rezultat, glede na dejstvo, da so bili pogoji poslovanja v letu 2016 bistveno slabši v primerjavi z letom 2015, predvsem na račun delovanja Urgentnega centra. SB Novo mesto je tako bistveno izboljšala uspešnost poslovanja v primerjavi z letom 2015. V letu 2016 je večina bolnišnic poslovala s precejšnjo izgubo, za razliko od leta 2015, ko je bila SB Novo mesto edina regijska bolnišnica z veliko izgubo.

Na poslovanje bolnišnice je v letu 2016 zelo vplivalo izvajanje sanacijskih ukrepov in konec leta 2015 odprtje Urgentnega centra, ki je s svojim delovanjem vnesel precejšnje spremembe v delovanju bolnišnične dejavnosti. Urgentni center naj bi pokrival območje Dolenjske in Bele krajine, vendar se je izkazalo, da se je v ta center usmerilo tudi velik del pacientov iz Posavja, Kočevske  regije in delno ljubljanske regije. Povečan pritok pacientov je povzročil veliko težav pri delovanju Urgentnega centra, saj še vedno ostaja odprto ustrezno financiranje, kot tudi organizacijski in kadrovski izzivi. Bolnišnica je tako iz naslova urgentnega centra naredila skoraj 1 mio EUR izgube.

Planirani delovni program je presežen za 2,4 mio EUR plačanega in za 3,4 mio EUR neplačanega programa. Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, da je bila bolnišnica dokaj uspešna pri obvladovanju stroškov in izvajanju sanacijskih ukrepov, kar se odraža v minimalnem negativnem finančnem rezultatu. Prihodek je bil v letu 2016 dosežen v višini  56.203.629 evrov in je bil glede na realizacijo v letu 2015 višji za 7,22 %, glede na plan pa za 1,73 %.

Če bi bolnišnica dobila plačilo za celoten izveden program, bi ustvarila za več kot 3 mio EUR presežka, ki bi ga lahko namenila za prepotrebne investicije.

Še vedno pa ostaja odprt problem likvidnosti zaradi nepokritih starih izgub.

Število zaposlenih na dan 31.12.2016 je glede na zadnji dan v letu 2015 višje za 15 delavcev. Nove zaposlitve so bile večinoma vezane na urgentni center. V letu 2016 se je nadaljevala dokaj ugodna kadrovska zasedenost  pri zdravnikih, saj se je povečalo število zdravnikov specialistov za 8.

Tudi v letu 2016 so bile vodene aktivnosti v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti. Vzpostavljen sistem kakovosti po standardu ISO 9001:2008 v Splošni bolnišnici Novo mesto je s strani zunanjih presojevalcev  v letu 2016 uspešno prestal deveto presojo. Izvedena je bila tudi presoja po  standardu DNV-DIAS, kjer je bila ključna ugotovitev kritično stanje na področju kirurškega dela  endoskopij. To je bil tudi razlog, da je k investiciji skupne intenzive za leti 2017 in 2018 dodana investicija skupne endoskopije.

Pri investicijah je dokončana prenova patocitološkega oddelka, investicija v RIS PACS sistem, nadstandardni apartma za porodnice in pripravo projektne dokumentacije za investicijske projekte v letu 2017 in 2018 (skupna intenziva in skupne endoskopije, energetska sanacija, projekt Poliklinike) in nabavo nekaj nujne opreme. Žal ni bil realiziran projekt angiografa zaradi neuspešno izvedenega javnega naročila in se bo prenesel v leto 2017.

Doc.dr. Milena Kramar Zupan, direktorica
Prim. Milivoj Piletič,  dr.med., strokovni direktor
Simona Volf, v.d. pomočnice direktorice za ZN


Direktorica  Milena Kramar ZupanPredstojnik urgentnega centra Bojan KostićStrokovni direktor  Milivoj PiletičV.d. pomočnice direktorice za ZN Simona VolfVodstvo SBNM in UC

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2019
373
postelj
22.709
bolnikov
82,2 %
zasedenost postelj
4,88 dneva
povprečna ležalna doba
191.600
obiskov
15.320
operacij
1.312
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki