Obiski danes
14:30 - 17:00

Obisk predstavnikov Ministrstva za zdravje - 9.11.2016

V okviru regijskega obiska vlade RS je bila v Splošni bolnišnici Novo mesto v sredo, 9. novembra 2016 na delovnem obisku državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Sandra Tušar s sodelavci.

Na sestanku z vodstvom bolnišnice so se pogovarjali o težki finančni situaciji bolnišnice, o ureditvi razmer za delo v urgentnem centru in nadaljnjem razvoju bolnišnice.

Direktorica je predstavila delne rešitve finančne situacije in sanacijske ukrepe, ki jih je sprejel Svet zavoda bolnišnice. Vodstvo bolnišnice je Ministrstvo za zdravje pozvalo k sodelovanju pri reševanju problematike Urgentnega centra (priznavanje dejansko realiziranega programa, financiranje, pomoč in sodelovanje pri reorganizaciji UC – povezovanje primarnega in sekundarnega nivoja, za pomoč in sodelovanje pri investicijskih zaostankih: skupne intenzivne enote (kirurške in internistične), energetska sanacija bolnišnice, pomoč pri nabavi aparatov, k partnerskemu sodelovanju med ustanoviteljem, ZZZS in zavodi (SBNM).

Državna sekretarka Sandra Tušar je povedala, da bodo na Ministrstvu za zdravje naredili vse, kar je v njihovi moči zlasti z investicijskimi vlaganji pri nabavi opreme in podobno. Na enak način so podprli ureditev angiografskega laboratorija,  v naslednjih dveh letih pa je predvidenih sedem milijonov za naložbo v Splošni bolnišnici.

Direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan se je ministrstvu zahvalila za posluh pri reševanju problematike bolnišnice. »V naslednjih dveh letih želimo s finančno pomočjo Ministrstva za zdravje urediti skupne intenzivne enote (kirurške in internistične) nad prostori urgentnega centra. Na ta način bomo razbremenili interno bolnišnico, velik napredek pa bo tudi ureditev angiografskega laboratorija in nabava angiografskega aparata, ki bo bistveno pripomogel k dvigu zagotavljanja oskrbe srčno žilnih bolezni v JV delu Slovenije«.

Po sestanku si je državna sekretarka s sodelavci ogledala prostore bodočega angiografskega laboratorija in  interno bolnišnico.Novo mesto, 10.11.2016 

Obisk MZ 9.11.2016Obisk MZ_2Obisk MZ_3Obisk MZ4

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki