Mednarodni dan - teden gluhih 16.-21.9.2019 - vabljeni na stojnico v četrtek, 19.9.2019

»PRIPRAVLJENI SPREJETI DRUGAČNOST?« - MEDNARODNI TEDEN GLUHIH 2019
 
Mednarodni dan gluhih je na svojem kongresu leta 1958 razglasila Svetovna organizacija gluhih (WFD - World Federation of the Deaf), ustanovljena leta 1951 v Rimu, z namenom, da bi širšo javnost opozorila, da je gluhota zaradi doživljenjske ovire, govorno – socialne komunikacije, med najtežjimi invalidnostmi. Organizacije gluhih so med najstarejšimi in so gluhim na temelju solidarnosti, samopomoči, istih izkušenj s slišečim okoljem in ob pomoči posameznikov z znanjem materinega jezika gluhih – znakovnega jezika, zagotavljale uveljavljanje specifičnih potreb in pomembno pripadnost svojemu socialnemu okolju.

V Sloveniji gluhi organizirano delujejo od leta 1931. Reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Vanjo je vključenih 13 medobčinskih društev, tudi dolenjsko, ki povezujejo gluhe ter jim pomagajo pri sobivanju s slišečimi. Letos so se odločili, da bodo različne aktivnosti potekale vse dni v tednu od 16. do 21. septembra.
Po podatkih naj bi bilo v Sloveniji okoli 1600 gluhih, od tega je okoli tisoč uporabnikov slovenskega znakovnega jezika kot prvega jezika, 75.000 oseb je naglušnih in 100 gluho slepih. Približno 450 oseb ima kohlearni implantat.

Osebe z okvaro sluha imajo v življenju pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in interesov manj priložnosti, zato želijo društva širši javnosti približati skupnost gluhih in jim predstaviti njihov način življenja, dela in komunikacije. Na ta način hočejo doseči, da bo družba gluhe razumela in jih podpirala v njihovih prizadevanjih ter jim dala možnost, da v njej sodelujejo na čim več področjih. Gluhi želijo biti vključeni in sprejeti med slišečo družbo in z njo deliti svoja znanja in talente, četudi jih bremeni neozdravljiva in doživljenjska odsotnost sluha.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu gluhih ZDGNS opozarja na nevidno diskriminacijo na številnih področjih življenja in dela gluhih oseb. Identiteta gluhih opredeljuje gluhe kot pripadnike kulturne in jezikovne skupnosti, ki uporablja za sporazumevanje znakovni jezik kot materni ali naravni jezik. Zmožnost znakovnega jezika za sporazumevanje in zagotavljanje tolmačev pomeni, da imajo gluhe osebe enake možnosti zaposlovanja. Gluhe osebe potrebujejo dostop do javnih informacij in storitev preko tolmačenja v znakovnem jeziku, podnaslavljanja in drugih ustreznih tehničnih rešitev. Če se gluhim osebam odvzame osnovna pravica do uporabe lastnega jezika, so te pravice močno okrnjene. Gluhe osebe morajo imeti enak dostop do sodelovanja v osebnem, javnem in političnem prostoru kot vsi ostali.

ZDGNS je vložila na Vlado RS pobudo za vpis slovenskega jezikovnega jezika v Ustavo RS, da bi se dokončno prenehale razprave, ali je znakovni jezik jezik in bi država usmerila potrebno pozornost v razvoj in standardizacijo slovenskega znakovnega jezika. Želja ZDGNS je tudi, da bi se gluhi otroci v Sloveniji po vseh letih borbe končno lahko začeli izobraževati v svojem jeziku Nedopustno je dejstvo, da danes gluhi otroci v osnovni šoli še vedno nimajo predmeta slovenski znakovni jezik. 

Sporazumevanje gluhih v svojem - slovenskem znakovnem jeziku, pravica do tolmača slovenskega znakovnega jezika ter komunikacijski pripomočki so ključni pri vključevanju gluhih v svet slišečih. Smo jim pripravljeni stopiti naproti?

V Splošni bolnišnici Novo mesto bomo v sodelovanju z regijskim Društvom oseb z izgubo sluha in tolmačko slovenskega znakovnega jezika mednarodni teden gluhih obeležili z informacijsko stojnico v četrtek, 19. septembra 2019 med 9. in 12. uro v veznem hodniku porodnišnice.

Vljudno vabljeni!

 


Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.