12. maj, MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER

Danes praznujemo medicinske sestre in zdravstveni tehniki v Sloveniji in po vsem svetu. Moto letošnjega mednarodnega dneva je »GLAS MEDICINSKIH SESTER: vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja«.
 
Na ta dan, leta 1820, se je rodila prva medicinska sestra na svetu Florence Nightingale.
 
Na Dolenjsko je bila z dekretom Ministrstva za narodno zdravje pri Narodni vladi Slovenije, izdanim 21.januarja 1946, zaradi hudega pomanjkanja strokovnega negovalnega kadra v Novem mestu, v Javno žensko bolnico premeščena prva šolana medicinska sestra na Dolenjskem, Marija Tomšič. Službo je nastopila 1. februarja 1946 kot glavna sestra Javne ženske bolnice, po reorganizaciji bolnišnice pa je bila do upokojitve glavna medicinska sestra kirurškega oddelka. Postavljala je temelje stroki zdravstvene nege v novomeški bolnišnici. Bila je pobudnica ustanovitve novomeškega pododbora Društva medicinskih sester Slovenije.
 
Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki se povezujemo Regijska strokovna društva. Napredek v našem prostoru je doprinesla tudi ustanovitev Srednje zdravstvene šole (1963) in ustanovitev Visoke šole za zdravstvo, danes Fakultete za zdravstvene vede NM (2008).

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice v regiji ne zaostajamo za poklicnimi kolegicami v slovenskem prostoru. S strokovnimi prispevki aktivno sodelujemo na različnih strokovnih srečanjih, tako na  državnem, kot tudi na  mednarodnem nivoju.
 
27. novembra 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena prva stanovska organizacija medicinskih sester, ki se je imenovala "Organizacija absolventk šole za sestre".

V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so se na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št.9/92) odločili in 15. 12. 1992 ustanovili Zbornico zdravstvene nege Slovenije.

Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujemo se v organizacijo, ki šteje enajst regijskih strokovnih društev ter strokovno delujemo v dvaintridesetih strokovnih sekcijah ter v več strokovnih  skupinah.

Z združevanjem v skupno organizacijo Zbornico - Zvezo, ki predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, si prizadevamo zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, ki delujemo v Zbornici - Zvezi, smo vključeni v Mednarodni svet medicinskih sester (ICN), Mednarodno konfederacijo babic (ICM) in v Evropsko federacijo združenj medicinskih sester (EFN) ter tako sodelujemo v globalnih prizadevanjih za najboljšo zdravstveno oskrbo prebivalcev sveta in vplivamo na zdravstvene politike.
 
Vsa dogajanja s področja zdravstvene nege v široki paleti različnih strokovnih organizacijskih oblik so zabeležena v strokovno – informativnem biltenu.

Leta 1967 je izšla prva številka Zdravstvenega obzornika (ISSN 0350-9516), strokovnega glasila medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se je leta 1994 preimenoval v Obzornik zdravstvene nege. Kot predhodnica Zdravstvenega obzornika je od leta 1954 do 1961 izhajalo strokovno-informacijsko glasilo Medicinska sestra na terenu (ISSN 2232-5654) v izdaji Centralnega higienskega zavoda v Ljubljani.

ISKRENE ČESTISTKE VSEM MEDICINSKIM SESTRAM IN TEHNIKOM ZDRAVSTVENE NEGE. SKUPAJ ZMOREMO.
 


IMG_4105IMG_4092IMG_4096IMG_4098

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti

Prenesi vprašalnik

Ambulante & oddelki

Naročanje in čakalne dobe

Dekorativni element

Dekorativni element

394
postelj
19.991
bolnikov
74,91 %
zasedenost postelj
4,69 dneva
povprečna ležalna doba
156.969
obiskov
12.766
operacij
1242
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki
Dekorativni element
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti